Copyright Radio2-kanaal Gent-Terneuzen

Vlaanderen geeft een half miljoen euro aan onderzoek ijzeretende bacterie in kanaal Gent-Terneuzen

De Vlaamse regering geeft een half miljoen euro om de mogelijke aanwezigheid van een ijzeretende bacterie in het kanaal Gent-Terneuzen te onderzoeken. Die bacterie richtte vorig jaar veel schade aan aan boten in de jachthaven van Zelzate. Omdat Zelzate een belangrijke zijtak is naar het kanaal Gent-Terneuzen is de vrees er dat de bacterie zich zou kunnen verspreiden. Wetenschappers zullen het water analyseren en ijzeren plaatjes in het water laten. De gemeente Zelzate is tevreden dat er een groot onderzoek kan plaatsvinden.

De zogenaamde "ijzeretende" bacterie tastte in de zomer van 2021 verschillende boten aan in de jachthaven van Zelzate. De bacterie zorgt voor een sneller roestproces van ijzer en staal onder de waterspiegel, dus boten worden aan de onderkant fel aangetast. Dat is zelfs zo dramatisch dat er corrosieputten gevonden werden tot 4 millimeter diep, terwijl het staal van een onderwaterschip vaak maar 5 millimeter dik is.

De felle aantasting werd vorig jaar door een aantal jachteigenaars in Zelzate gevonden. Zij namen toen zelf het initiatief om hoogleraar Kris De Baere van de Antwerp Maritime Academy, en zijn team in de arm te nemen om te onderzoeken wat er aan de hand was. Uit de eerste bevindingen toen leek het alsof de bacterie zich beperkte tot Zelzate, maar er moest verder onderzoek gebeuren om daar zeker van te zijn.

Half miljoen euro voor onderzoek

De professor vreesde toen al dat de bacterie zich zou kunnen verspreiden naar andere plaatsen dan het Zelzaatse water. Maar om dat uitvoerig te kunnen onderzoeken, was er geld nodig. Na een subsidie-aanvraag heeft de Vlaamse regering beslist om een half miljoen euro te pompen in een grootschalig onderzoek, om te weten waar de bacterie precies actief is, of die op weg is naar het kanaal Gent-Terneuzen, en hoe die kan bestreden worden.

De jachthaven in Zelzate is een korte zijtak van het kanaal Gent-Terneuzen, we moeten weten of de bacterie zich naar daar verspreidt
Burgemeester Brent Meuleman (Vooruit)

De burgemeester van Zelzate, Brent Meuleman (Vooruit) vindt het onderzoek een goede zaak: "De jachthaven is een heel korte zijtak van het kanaal Gent-Terneuzen. Dat is een heel belangrijke economische ader voor onze regio. We moeten weten hoe we het beestje kunnen bestrijden, want in het kanaal zijn ijzeren damwanden aanwezig. Dat zou daar ernstige gevolgen kunnen hebben. Het geld is meer dan welkom om het te onderzoeken en om te weten waar het zich overal bevindt."

MIC-bacterie

De "ijzeretende" bacterie is eigenlijk de MIC-bacterie (microbieel geïnduceerde corrosie). De bacterie zorgt ervoor dat het ijzerwerk van boten sneller verroest dan normaal. Ook stalen constructies zoals bruggen of damwanden kunnen aangetast worden. De bacterie zou in het water van de jachthaven kunnen terechtgekomen zijn door het lozen van industrieel afvalwater. Professor De Baere zei daarover vorig jaar nog: "Maar het kan ook gewoon zijn dat de omstandigheden in de Zelzaatse jachthaven ideaal zijn voor deze bacterie." Ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.

De bacterie is dan wel in het water van Zelzate begonnen, het is goed mogelijk dat die ook elders aanwezig is
Burgemeester Brent Meuleman (Vooruit)

Met het half miljoen euro kan nu uitvoeriger onderzoek gedaan worden naar waar de bacterie zich bevindt, en hoe die te bestrijden. Ook de gemeente Zelzate geeft geld om het onderzoek te kunnen uitvoeren: "We hebben van in het begin mee aan de kar getrokken. De bacterie is dan wel in Zelzate begonnen, maar het is goed mogelijk dat die ook elders aanwezig is", zegt burgemeester Meuleman nog.

Het onderzoek start na de zomer, waarschijnlijk rond de herfst. Wetenschappers van de universiteiten van Gent, Leuven en Antwerpen zullen uitvoerig het water analyseren. Er zullen ijzeren testplaatjes in het water worden neergelaten op verschillende plaatsen en dieptes in het zeekanaal Gent-Terneuzen. Naast het half miljoen euro subsidie van de Vlaamse regering (goedgekeurd door Vlaio), en een budget van de gemeente Zelzate zelf, hebben ook veel havengebonden bedrijven geld bijeen geraapt voor het onderzoek.

Meest gelezen