Arterra / Philippe Clément

Tiense Suikerraffinaderij stelt dagelijks 40 vrachtwagens sproeiwater ter beschikking

De Tiense Suikerraffinaderij stelt gezuiverd restwater ter beschikking als sproeiwater aan landbouwers, groendiensten of andere spelers in nood. Dagelijks gaat het om 1 miljoen liter of zo'n 40 vrachtwagens gevuld met water. Morgenochtend vindt zo een waterophaling plaats.

De suikerfabriek uit Tienen (Vlaams-Brabant) is al decennia bezig met waterrecuperatie. Het restwater wordt al sinds de jaren 1980 gezuiverd. Sinds 2018 wordt er ook gezuiverd water ter beschikking gesteld voor de landbouwers en de groendiensten van de stad. Maar door de droogte neemt de vraag naar water toe en wil het bedrijf zijn aanbod uitbreiden.

"Water zit in het DNA van een suikerfabriek," zegt directeur Jan Ingels. "Een suikerbiet bestaat namelijk uit zo'n 75 procent water. Dit wordt tijdens de bietencampagne gerecupereerd en hergebruikt als waswater en proceswater." De totale waterflow binnen de Tiense Suikerraffinaderij wordt optimaal beheerd, gerecupereerd waar mogelijk en gezuiverd. Op het einde van het productieproces blijft wel nog restwater over, dat het bedrijf ter beschikking stelt als sproeiwater.

Door de toenemende droogteproblematiek breidt de Tiense Suikerraffinaderij haar plannen uit, met de bedoeling nog meer water te recupereren en te zuiveren, en in samenwerking met de Watergroep drinkwater voor 10.000 gezinnen aan te bieden. Het project werd "De Tiense Watervelden" gedoopt.

Meest gelezen