foto: Radio 2

Nieuwe metingen om luchtverontreiniging in Beringen in kaart te brengen

In Beringen worden er in september nieuwe metingen gedaan naar dioxines en pcb’s. De waarden van die schadelijke stoffen worden sinds 2019 opgevolgd in Beringen, toen de afvalverbrandingsoven van Bionerga daar opstartte. Een recente meting gaf uiteenlopende resultaten. En daarom wil de stad dat er nieuwe stalen worden genomen.

"De recente metingen hebben geen duidelijk beeld opgeleverd", vertelt schepen van Milieu Tijs Lemmens (Voluit). "We hadden gelijkaardige resultaten verwacht, maar we zien net dat sommige meetpunten dalen en andere stijgen. Ook punten waarvan we het totaal niet verwachten, stijgen. Daarom vinden we dat het noodzakelijk is om nog extra metingen uit te voeren." 

"We hebben hierover ook overlegd met Vlaanderen, en de testresultaten uit Beringen komen overeen met andere metingen in Vlaanderen", benadrukt Lemmens. "Maar we raden de mensen aan niet te veel eieren uit hun eigen tuin te eten, en daar matig gebruik van te maken." 

Testresultaten

De hoeveelheid dioxines en pcb's wordt in kaart gebracht aan de hand van kippeneieren, op acht locaties in Beringen. De testresultaten van de nieuwe metingen worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

Meest gelezen