Viesuals by Maxime Asselberghs

Hitte in Europa slecht voor oogst suikerbieten, mogelijk komt productie snoep en chocolade in de problemen

De hitte en droogte in Europa zijn ook een slechte zaak voor de oogst van suikerbieten. Boeren in verschillende Europese landen waarschuwen voor een lagere opbrengst dan gemiddeld, als de regen ook de komende weken uitblijft. En dat kan ook gevolgen hebben voor de productie van snoep en chocolade. 

De suikerproductie in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zal komend seizoen in totaal 16,4 miljoen ton bedragen, ongeveer 1 miljoen ton minder dan een jaar eerder, schat handelsbedrijf Czarnikow. Dat betekent dat de regio misschien meer suiker dan gewoonlijk zal moeten importeren. Blijft de regen uit, dan kunnen de productievooruitzichten nog verder naar beneden worden bijgesteld.

Deze periode van het jaar is immers erg belangrijk voor de ontwikkeling van de biet. "Nu wordt de knol, de biet zelf, gevormd, nu maken we normaal gezien kilo’s", legt Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat en zelf teler van suikerbieten, uit. "Er is op dit moment nog altijd een groeivoorsprong ten opzichte van het gemiddelde van de voorbije 5 jaar, maar als de droogte aanhoudt, dreigt die voorsprong teniet te gaan en groeien de bieten niet meer en da’s zorgwekkend, met het oog op de oogst in oktober-november."

In het voorjaar (maart-april) waren de omstandigheden nochtans heel goed om bieten te zaaien. "Maar wij hopen echt op regen om die goeie omstandigheden wat terug te vinden op einde van augustus", zegt Vandamme. "We zitten nu in een cruciale periode voor de ontwikkeling van de knol, in september is er ook nog veel groeipotentieel, maar dan moet er natuurlijk voldoende bodemvocht of neerslag zijn."

De prijzen voor witte suiker op de termijnmarkt in Londen zijn de voorbije twee weken gestegen en liggen momenteel 8 procent onder het hoogste punt in 5 jaar dat in juni werd bereikt. Volgens kenners kunnen hogere prijzen betekenen dat er minder zal worden gekocht. Dat zou als gevolg kunnen hebben dat sommige snoep- en chocoladeproducenten minder gaan produceren.

"Onze teelt is enkel in functie van de suikerproductie", licht Vandamme toe. "Een essentieel onderdeel inderdaad van veel chocoladeproducten en koekjesfabrikanten. De kwaliteit van de suiker is doorgaans zeer goed. Onze afnemers zijn inderdaad vooral koekjesfabrikanten en chocolatiers van Belgische origine."

Veel groentetelers maken zich zorgen

Heel wat groentetelers maken zich trouwens zorgen over hun opbrengst, benadrukt Vandamme, hoewel de meeste groenten die in het voorjaar gezaaid of geplant zijn wel een goeie start hebben kunnen maken.

"De landbouwer die de regen niet ziet komen, probeert te irrigeren, maar er is bijna nergens nog water beschikbaar, waardoor gewassen staan te verpieteren op het veld. Ook de aardappelen beginnen af te zien door de droogte en zeer hoge temperaturen. De plant gaat dan echt in een stressreactie en gaat versneld tot afrijping over. Dat is niet positief voor de  grootte van bijvoorbeeld aardappelen, wortelen en bloemkolen, ze stoppen gewoon met groeien. Er zijn dus wel wat zorgen. Als er geen neerslag valt, staat het er niet goed voor voor verschillende teelten." 

Meest gelezen