Google Maps

Gentse sociale woonmaatschappij wil gronden NMBS onteigenen: "Willen faire prijs betalen, tegen opbod kunnen we niet op"

Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent wil een NMBS-terrein in Gent onteigenen om er 55 sociale woningen te bouwen. WoninGent wil dat doen omdat het geen gewone marktprijzen kan betalen. "We willen gerust een faire prijs betalen, maar tegen een opbod kunnen wij niet op", zegt Marc Heughebaert van WoninGent. 

Het gaat om een verlaten terrein tussen de Hundelgemsesteenweg en de treinsporen, op de grens van Gentbrugge en Ledeberg. Het terrein is eigendom van de NMBS, maar die gebruikt het niet meer en zet het daarom te koop. De startprijs is ongeveer 2,9 miljoen euro, maar mogelijk worden de gronden voor een veelvoud daarvan verkocht.

Vergelijk het met de Arsenaalsite, ze vroegen 30 miljoen, uiteindelijk werd er meer dan 60 miljoen betaald

Marc Heughebaert, WoninGent

"Vergelijk het met de Arsenaalsite iets verderop. Daar was de instelprijs 30 miljoen euro, uiteindelijk is de site verkocht voor meer dan 60 miljoen", zegt Marc Heughebaert van WoninGent. "We willen gerust een faire prijs betalen voor deze gronden aan de Hundelgemsesteenweg, maar we kunnen niet meegaan in een opbodstrijd."

Machtiging van Vlaamse Regering

Daarom heeft WoninGent een procedure opgestart om het terrein van de NMBS te onteigenen. "Er is een Vlaamse wetgeving die het toelaat aan sociale huisvestingsmaatschappijen om te onteigenen. Daarvoor moeten wij wel een machtiging verkrijgen van de Vlaamse Regering."

"Het is spijtig dat het op deze manier moet gebeuren, maar in ons meerjarenplan staat dat wij in tien jaar tijd willen groeien van 9000 naar 10.500 woningen. Zelf hebben we onvoldoende gronden, dus waar mogelijkheden zich voordoen, moeten wij er gebruik van maken. Zoals hier."

Op de gronden kunnen we tot 60 woningen bouwen, waaronder een aantal gezinswoningen, een belangrijke hefboom in de strijd tegen kinderarmoede

Marc Heughebaert, WoninGent

De NMBS betreurt de onteigeningsprocedure, maar wil voorlopig niet reageren. Heughebaert hoopt dat ze alsnog een oplossing vinden zodat een onteigening niet nodig is. "Hopelijk zal de NMBS inzien dat het daar ook een maatschappelijke rol in heeft. Op hun gronden kunnen wij 50 tot 60 woningen bouwen, waaronder een aantal gezinswoningen. Een belangrijke hefboom in de strijd tegen kinderarmoede."

Meest gelezen