Het toekomstige overstromingsgebied
Provincie Antwerpen

Provincie start met aanleg van nieuw overstromingsgebied om Zoersel en Schilde van wateroverlast te verlossen

Vandaag is de provincie begonnen met het aanleggen van een nieuw overstromingsgebied op de grens van Zoersel en Schilde. Op korte afstand komen daar 4 beken bij mekaar. Dat leidde in het verleden tot wateroverlast. Het overstromingsgebied moet dat oplossen.

Op de grens tussen Zoersel en Schilde veroorzaakten 4 beken in het verleden wateroverlast. Het gaat om de Molenbeek, de Trappistenbeek, de Kleinebeek en de Waterstraatse Loop. De provincie liet bestuderen hoe de wateroverlast kan verminderd worden. Er komt nu een overstromingsgebied in het landbouwgebied tussen de Raymond Delbekestraat, de Waterstraat en de Kapellei. 

"Het is een gebied dat 25.000 kubieke meter water kan opvangen, het is enkele hectares groot", zegt Didier Soens, van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie. "We gaan dat aanleggen door middel van kleine dijkjes. Op het moment dat er te veel water door de beken komt, gaat dat afgeleid worden naar het overstromingsgebied. Daar kan het dan gebufferd worden. Als het waterpeil weer zakt in de beken, kan het uit het overstromingsgebied terugvloeien." 

Droogte

Ook met de droogte in het achterhoofd is het aanleggen van het gebied geen raar idee. "Het is al wel enkele jaren geleden dat er wateroverlast was, maar we weten dat het risico nog altijd reëel is. Zo'n overstromingsgebied dient ook om water op te vangen. Op plaatsen waar je veel water opvangt, gaat het ook infiltreren en zo wordt het grondwater ook aangevuld."

Het aanleggen zal ongeveer 70 werkdagen duren. Het werfverkeer voor aan- en afvoer van grond of bouwmaterialen zal via de kortst mogelijke afstand aansluiten op de Raymond Delbekestraat of de Kapellei. De hinder voor de omgeving zal tot een minimum beperkt worden. 

Provincie Antwerpen

Meest gelezen