Nicolas Maeterlinck

Droogtecommissie: "Begin september wordt kritiek punt, dan mogelijk drastische maatregelen nodig"

Als er de volgende weken niet veel regen valt, zouden er in september wel eens drastische maatregelen kunnen komen om het waterverbruik te verminderen. Dat blijkt na de wekelijkse vergadering van de Vlaamse droogtecommissie.  Er wordt nu al overleg gestart met de verschillende sectoren over waar ze water kunnen besparen. 

De situatie is kritiek. "Alle indicatoren, hydrologische en meteorologische, wijzen daarop", legt Bernard De Potter van de droogtecommissie uit. De neerslag van de voorbije dagen en de nog voorspelde neerslag zal niet leiden tot een beduidend herstel van onze waterlopen. Wie de weersvoorspellingen tot eind deze maand bekijkt, ziet dat er ook de komende periode niet veel neerslag verwacht wordt. 

Een verdere daling van de peilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen en waterwegen is dan niet uit te sluiten, stelt de droogtecommissie. Voor de drinkwaterbevoorrading is er geen probleem, ook niet op middellange termijn, al wordt de waakzaamheid wel aangescherpt.

In de droogtecommissie zitten de waterbeheerders, drinkwatermaatschappijen, Aquafin en gouverneurs. De commissie vergadert wekelijks bij lange periodes van droogte en formuleert aanbevelingen.

"De peilen van de bevaarbare waterlopen, in het bijzonder het Albertkanaal en het Scheldebekken, dalen ernstig", legt De Potter uit aan VRT NWS. "Er zijn al heel wat maatregelen genomen door de Vlaamse Waterweg en de waterbeheerders. Die waterwegen vervullen verschillende functies: scheepvaart, maar ook captaties die noodzakelijk zijn voor landbouw en industrie en ze staan ook in voor drinkwatervoorziening."

"Naarmate die peilen verder dalen - en dat kritische punt is niet meer zo veraf- dan zal er zich toch wel een afweging tussen die functies moeten aandienen. Vandaar roepen we op om heel spaarzaam met water om te gaan. We willen ook in dialoog gaan met de verschillende sectoren om te kijken of men alle nodige maatregelen al neemt om de watervraag zo maximaal mogelijk te beperken." 

Dring je waterverbruik maximaal terug

Droogtecommissie herhaalt eerder advies aan sectoren, overheden en burgers

De droogtecommissie blijft haar advies herhalen, aan sectoren, overheden en burgers, om hun waterverbruik "maximaal terug te dringen". Voorlopig blijft het bij dit advies, maar als er de volgende weken niet veel regen valt of wordt voorspeld, dan is een verstrenging niet uitgesloten, geeft De Potter toe. 

"Ik kan mij inbeelden dat bijvoorbeeld van bepaalde schoonmaakcycli de periodiciteit gehalveerd kan worden, dat bepaalde fonteinen niet meer gevoed worden. Ik denk dat er nog wel wat maatregelen in de korf zitten, maar het zal maatwerk worden, vandaar ook de dialoog met de verschillende sectoren. We gaan dit ook opvolgen om te bekijken of de maatregelen die genomen worden voldoende impact hebben." 

We gaan bekijken of de maatregelen die genomen worden voldoende impact hebben

"Begin september wordt een kritiek punt", zegt hij. Dan komen drastische maatregelen in het vizier, als de weersituatie niet wijzigt. Maatregelen zoals een algemeen captatieverbod voor landbouw én industrie en een verbod op niet-essentieel gebruik van water, bijvoorbeeld om de auto te wassen of voor fonteinen, worden volgens De Potter dan onafwendbaar.

Meest gelezen