Stad Genk gaat parkeerbeleid voortaan zelf uitvoeren

Genk gaat voor haar parkeerbeleid niet meer samenwerken met een private beheerder. Het stadsbestuur heeft het parkeren onder de loep laten nemen en heeft op basis van dat resultaat beslist om het parkeren weer zelf te beheren, net zoals ze dat met de trajectcontroles doet.

Begin dit jaar stelde de stad Genk een externe consultant aan die samen met de dienst mobiliteit een haalbaarheidsstudie uitvoerde. Die studie moest onderzoeken of de stad het parkeerbeleid terug zelf in handen kon nemen zoals dat bij trajectcontroles al het geval is. Volgens het resultaat van het onderzoek blijkt dat dus haalbaar te zijn. 

Voordelen

Het parkeerbeleid opnieuw zelf uitvoeren biedt een aantal voordelen voor de stad. Om te beginnen kan de stad de data zelf goed gebruiken. Daarnaast zal de stad ook meer zelf kunnen sturen: "Een parkingplaats in onze stad wordt op één dag door veel verschillende automobilisten gebruikt, dat is goed. Maar jammer genoeg zijn er nog te veel parkeerboetes", zegt schepen van Mobiliteit, Karel Kriekemans (CD&V).

Meer opbrengsten in Genkse schatkist houden

"We zouden graag willen dat zo weinig mogelijk opbrengsten uit parkeerboetes naar externe bedrijven gaan", zegt schepen Kriekemans. Dat betekent langs de ene kant dat het stadsbestuur de opbrengst van die parkeerboetes wel zelf behoudt en dat bedrag weer kan investeren. Maar langs de andere kant moet er ook extra personeel ingezet worden. "Om de trajectcontroles zelf te kunnen beheren hebben we ook zelf mensen aangenomen en dat is succesvol gebleken. We geloven dat we voor het parkeerbeleid diezelfde stappen kunnen zetten", hoopt schepen Kriekemans.

Meest gelezen