IMAGO/Sascha Ditscher

Waterpeil op kritiek punt op de Rijn zou binnenkort weer fors kunnen stijgen

Het waterpeil van de Rijn in Duitsland zou op het kritieke punt bij Kaub volgende week fors kunnen stijgen, door zware regenval in de Alpen, waar de rivier ontspringt. Dat meldt het Duitse agentschap dat de waterstanden (WSV) voorspelt. Door de huidige lage waterstand ligt de scheepvaart er grotendeels stil.

Er is mogelijk goed nieuws voor de binnenschippers die op de Rijn varen: de komende dagen zou het peil van de rivier, dat heel laag is door de droogte van de afgelopen tijd, weer wat kunnen stijgen. 

Het kritieke punt voor de binnenscheepvaart op de Midden-Rijn bevindt zich in het Duitse dorpje Kaub, tussen Koblenz en Wiesbaden. Zodra het waterpeil daar te laag staat, is scheepvaartverkeer tussen de Boven- en Beneden-Rijn nauwelijks nog mogelijk. 

Het waterpeil in Kaub is namelijk relatief het laagst en wordt daarom voor dat stuk van de Rijn als referentie voor de binnenvaart gebruikt.

Het waterpeil bij Kaub is momenteel 37 centimeter. Dat wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat het water maar 37 centimeter diep is. Het nulpunt ligt nog een stuk boven de bodem van de rivier. De waterstand op een locatie geeft een referentiewaarde voor die plaats weer.

Bij een waterpeil van 40 centimeter of minder is het voor veel binnenschepen niet rendabel om dat deel van de waterweg te bevaren. 

Volgens de gegevens van de WSV zal het peil volgende week dinsdag oplopen tot 148 centimeter. Bij die diepte loont het voor de meeste, binnenvaartschepen om goed geladen van de vaarweg gebruik te maken.

De verwachte stijging van het waterpeil op de Rijn is te danken aan de zware regenval van gisteren en vandaag in de Zwitserse Alpen, waar de Rijn ontspringt.

De meeste regen valt echter stroomopwaarts van de grote Zwitserse meren, die nu eerst stijgen. Pas met een vijftal dagen vertraging zal het water doorstromen naar de Rijn, legt de website Waterpeilen.nl uit.

Na de relatieve stijging is het nog maar de vraag hoe lang dit hogere peil zal blijven duren, want het is afwachten of de komende tijd nog zal regenen. 

Economisch belang

De Rijn is een belangrijke levensader voor de Duitse (en de Europese) economie. Vorig jaar werden 200 miljoen ton goederen en grondstoffen vervoerd via de Rijn. 

Het gaat vooral om kolen en gas, uitgerekend in de huidige energiecrisis zo belangrijk, en ook om ertsen, grondstoffen voor de chemische industrie, landbouwproducten, granen en containers.

Meest gelezen