Topman Gemeenschapsonderwijs over lerarentekort: "Organiseer lessen meer zoals in het hoger onderwijs"

Om het tekort aan leerkrachten op te vangen, moet het onderwijs anders georganiseerd worden, meer zoals het hoger onderwijs. Daarvoor pleit Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs GO!. "Zet grotere groepen samen voor klassikaal onderwijs en begeleid leerlingen voor oefeningen en coaching in kleine groepjes", verklaart hij. Pelleriaux wil ook een ander profiel van leerkrachten aanwerven. 

"We moeten af van alle lessen in klassen van twintig leerlingen te organiseren", zegt Pelleriaux. Een leraar geschiedenis die gepassioneerd les geeft, kan dat ook doen voor een groep van zestig leerlingen, terwijl leerlingen voor oefeningen in groepjes van vier kunnen begeleid worden, is zijn redenering. "Dat gebeurt zonder enig probleem in het hoger onderwijs. Die organisatievormen zouden we ook moeten invoeren in het secundair onderwijs."

Verder moet ook dubbel werk vermeden worden, stelt de GO!-topman. "Het blijft onbegrijpelijk dat duizenden leerkrachten wiskunde voor het vijfde jaar een verschillend examen maken, terwijl ze allemaal hetzelfde leerplan gebruiken", zegt hij. "Laat teacher design teams (ontwerpteams) lesmateriaal en examens uitwerken die alle leerkrachten kunnen gebruiken."

Ook kunnen nog andere taken uitbesteed worden, meent Pelleriaux. Hij denkt dan niet alleen aan het toezicht op de speelplaats, maar ook bijvoorbeeld aan het corrigeren van toetsen en examens. "We kunnen dat uitbesteden aan andere beroepsgroepen zodat leerkrachten meer tijd hebben om zich te focussen op hun kerntaken."

"Mensen met ambitie aantrekken"

Daarnaast wil Pelleriaux ook een ander profiel van leerkrachten aantrekken. Vlaamse leerlingen zijn volgens PISA-onderzoek uit 2017 niet ambitieus. "Dat ambitieniveau kunnen we proberen op te trekken door een ander profiel van leerkrachten aan te werven", zegt Pelleriaux. "Mensen met ambitie die wat meer willen bereiken in het leven."

Hij denkt bijvoorbeeld aan mensen die in de industrie werken en deeltijds voor de klas zouden komen te staan, zoals een industrieel ingenieur die in de petrochemie werkt en die op maandagvoormiddag chemie komt geven aan de richtingen exacte wetenschappen. "Dat zijn mensen die inkomen belangrijk vinden, niet te beroerd zijn om te zeggen dat ze promotie willen maken en vooruit willen gaan in het leven", stelt hij. "De ambitie om bijvoorbeeld wat hogere punten te halen zouden zij kunnen overbrengen op leerlingen."

Pelleriaux: "Ik denk dat we in ons onderwijs misschien wat te veel mensen met een zeer zorgend profiel gekregen hebben"

Videospeler inladen...

Bovendien zou dat soort profielen ook het imago van leerkrachten verbeteren, oppert Pelleriaux nog. "Het beeld dat er vandaag is, wordt voor een stuk gemaakt door de leerkrachten die er vandaag zijn. Door een gemengder leerkrachtenkorps te hebben, zal het imago van een leraar ook veranderen", aldus de GO!-topman.

De ambitie om hogere punten te halen zouden zij kunnen overbrengen op leerlingen

Koen Pelleriaux (GO!)

Om dat te kunnen doen, moeten ook mensen met een masterdiploma voor de klas kunnen staan in het basisonderwijs en de eerste jaren van het secundair onderwijs. Pelleriaux ziet dan ook heil in gemengde lerarenkorpsen, met zowel bachelors als masters. Maar dan moeten die mensen wel gelijk verloond worden. "Leerkrachten voeren gelijk werk uit en dat moet leiden tot een gelijk loon, los van welk diploma mensen hebben", aldus Pelleriaux. "Het onderwijs is een van de weinige sectoren waar er nog geen functieverloning bestaat. Het is tijd om dat debat te voeren."

Tekort wordt steeds nijpender

Die maatregelen zijn volgens het GO! nodig nu het lerarentekort steeds nijpender wordt. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat er twee weken voor de start van het schooljaar nog 2.400 vacatures openstaan in het onderwijs. Volgens Pelleriaux is dat aantal slechts een onderschatting en zal het aantal in de loop van het schooljaar nog toenemen. Niet alle scholen geven namelijk hun vacatures door aan de VDAB en er is nu ook geen uitval van bijvoorbeeld zieken.

Meest gelezen