EPA

Getouwtrek blijft duren: Europese rechters willen EU-geld voor Polen (opnieuw) blokkeren

Vier Europese rechtersorganisaties trekken naar het Europees Hof van Justitie omdat Polen volgens hen nog geen recht heeft op geld uit het coronaherstelfonds. Polen zou bijna 36 miljard euro steun krijgen, maar moest daarvoor een aantal hervormingen in justitie terugschroeven. Volgens de rechtersorganisaties zijn er nog steeds bezorgdheden over de onafhankelijkheid van de Poolse justitie.

Tijdens de coronacrisis in juli 2020 bereikte de Europese Unie een akkoord over een Europees coronaherstelfonds. 750 miljard euro werd vrijgemaakt om de Europese lidstaten die zwaar getroffen werden door de coronacrisis, te helpen. Voor Polen kwam dat bedrag neer op 35,4 miljard euro: 23,9 miljard euro steun en nog eens 11,5 miljard euro aan goedkope leningen. 

Maar op dat moment lag Polen onder vuur, omdat het niet in regel was met de Europese verdragen rond de scheiding der machten. Om het geld te krijgen, moesten ze eerst drie hervormingen doorvoeren. Concreet gaat het om de ontmanteling van de tuchtkamer van het Poolse Hooggerechtshof, de hervorming van het tuchtregime voor magistraten en de mogelijkheid voor gesanctioneerde rechters om hun dossier te laten bekijken. Polen verzette zich tegen de Europese druk, maar voerde toch enkele hervormingen door die de politieke greep op justitie moeten verminderen.  

Groen licht, maar kritiek

In juni van dit jaar, terwijl Polen in volle opvangcrisis zit door de miljoenen Oekraïners die de oorlog ontvluchtten, krijgt het land dan toch groen licht van de Europese Commissie. Toen al was er veel kritiek op Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, zowel binnen de eigen Commissie als in het Europees Parlement. Ze reageerde door te beloven dat er niet één betaling zou plaatsvinden voor Polen doet wat het beloofd heeft.

Nu volgt er opnieuw kritiek, van vier Europese rechtersorganisaties (Association of European Administrative Judges, European Association of Judges, Rechters voor Rechters en Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés). Volgens hen schieten de voorwaarden die de EU aan Polen heeft opgelegd "tekort om een doeltreffende bescherming te verzekeren voor de onafhankelijkheid van de rechters en de rechterlijke macht" en houden ze "geen rekening met de arresten van het Europese Hof van Justitie".

Ze vragen het Hof van Justitie in Luxemburg dan ook om de beslissing van de lidstaten te vernietigen en de vrijmaking van de fondsen te beletten. 

Meest gelezen