OVERZICHT - Zo wil Overlegcomité hoge energieprijzen aanpakken: "We gaan alles uit de kast halen om ons hier door te slaan"

De overheid gaat met de financiële sector overleg plegen om gezinnen die het zwaarst getroffen worden door de hoge energieprijzen uitstel van hun hypotheekaflossing te geven. Dat is een van de maatregelen die op het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land beslist zijn. Verder verlengt de federale regering ook alle bestaande steunmaatregelen tot eind maart en in de overheidsgebouwen gaat de verwarming op een lager pitje. Een overzicht. 

Er bestaat geen mirakeloplossing, zo begon premier Alexander De Croo (Open VLD) de persconferentie na het Overlegcomité over de energiecrisis. "Maar alle regeringen zijn duidelijk geweest. We gaan alles uit de kast halen om ons hier door te slaan."

Een van de belangrijkste maatregelen moet wel op Europees niveau besproken en beslist worden: een blokkering van de gasprijzen. "Het is enkel op Europees niveau dat we erin gaan slagen om het bloeden te doen stoppen", aldus premier De Croo. "Ik blijf in contact met de Europese Commissie om zo snel mogelijk maatregelen te nemen."

"Enkel Europa kan het bloeden stoppen", aldus premier Alexander De Croo:

Videospeler inladen...

Maar de regeringen in ons land nemen zelf ook maatregelen:

  • Bestaande maatregelen worden verlengd tot 31 maart 2023, dus tot het einde van de komende winter. Dan gaat het over de uitbreiding van het sociaal tarief, verlaging van de accijnzen op benzine en diesel, verlaging van de btw op elektriciteit en gas naar 6 procent en een identieke financiële compensatiemaatregel voor stookolie. Wat het sociaal tarief betreft, wil men volgens minister Van Peteghem ook onderzoeken hoe dat een automatisch recht wordt, aangezien nu niet iedereen de weg ernaartoe vindt. In de komende weken wordt ook gekeken naar hoe mensen kunnen geholpen worden die nu net buiten het sociaal tarief vallen. 
  • De overheid onderhandelt met de financiële sector om de zwaarst getroffen gezinnen te helpen. Het gaat dan in de eerste plaats over een uitstel van de hypotheekaflossing. Verder moeten de banken ook makkelijker kredieten toestaan voor mensen die energiebesparende maatregelen - zoals renovatie en isolatie - willen nemen.
  • De overheid gaat ook maatregelen nemen om het energieverbruik op zich te verminderen, onder het motto "de goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt". Het gaat dan bijvoorbeeld over het lager zetten van de verwarming in overheidsgebouwen (19 graden) en het doven van de lichten in de federale gebouwen en aan monumenten tussen 19 uur en 6 uur. De regeringen gaan ook met de privésector bekijken hoe de energieconsumptie daar kan verminderd worden, in de winkels en in de bedrijven.
  • De federale regering wil ook de overwinsten van energiebedrijven afromen. De nucleaire sector betaalt al een nucleaire rente in ons land. Het doel is om die belasting uit te breiden naar andere spelers in de energiesector. De opbrengst daarvan moet de middenklasse de energiecrisis helpen het hoofd te bieden, aldus premier De Croo. Volgens de regering kan die maatregel juridisch sluitend genomen worden. Hoeveel moet die opbrengen? "Vandaag brengt de nucleaire rente al 750 miljoen op. Minstens een gelijkaardig bedrag moet mogelijk zijn. Dit moet nu uitgewerkt worden tegen de begrotingsbesprekingen eind september", stelt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).
  • De premier gaat de komende dagen ook samen met de ministers-presidenten en de bevoegde ministers overleg plegen met werkgevers en werknemers om te kijken welke maatregelen er kunnen genomen worden om de factuur voor kmo's, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. 

Premier De Croo geeft een overzicht van de maatregelen:

Videospeler inladen...

Premier Alexander De Croo gaf toelichting in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen