Kernkabinet heeft samengezeten over steunmaatregelen voor energiefactuur, nog geen concrete beslissingen genomen

De topministers van de federale regering hebben vanavond samengezeten om zich over maatregelen tegen de hoge energieprijzen te buigen. Daarbij werd onder meer gesproken over de hervorming en uitbreiding van het sociaal tarief voor gezinnen. Maar ook over maatregelen voor bedrijven. Concrete beslissingen zijn nog niet genomen. Het is de bedoeling om snel opnieuw rond de tafel te zitten.

Het kernkabinet zat ruim drie uur samen. Concrete beslissingen werden nog niet verwacht en zijn dus ook nog niet genomen. Dit lag op tafel:

Voor de gezinnen was het belangrijkste onderwerp dat op de tafel lag wellicht het sociaal tarief. "Momenteel hebben 1 miljoen gezinnen toegang tot het sociaal tarief, maar voor diegenen die daar net buiten vallen, kan het verschil oplopen tot 7.500 euro per jaar. En dus is het plan om het sociaal tarief te hervormen", zei VRT NWS-journalist Bart Verhulst voor samenkomst van het kernkabinet. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zei eerder al dat een getrapt systeem een mogelijke oplossing kan zijn.

"Die hervorming zal een uitbreiding zijn, naar meer dan 1 miljoen gezinnen, maar niet iedereen zal nog hetzelfde sociaal tarief krijgen", zegt Verhulst. "'Degenen die het het hardste nodig hebben zullen meer krijgen dan degenen die het wat minder hard nodig hebben. Dat is nodig om het betaalbaar te houden, want op dit moment kost het sociaal tarief al 1,5 miljard euro per jaar."

"Pas als er dan nog mensen uit de boot vallen, zal er gekeken worden naar eventueel opnieuw verwarmingscheques of kortingen op de belastingen. Maar alleen, zo hoor ik, als er geen Europees prijsplafond voor energie komt."

Politiek journalist Bart Verhulst legt uit welke maatregelen vanavond op tafel liggen:

Videospeler inladen...

"Er zijn verschillende mogelijkheden om de mensen te helpen die momenteel geen recht hebben op het sociaal tarief", zei vicepremier Petra De Sutter (Groen) vooraf. "Het gaat dan over de mensen die geen recht hebben op het sociaal tarief en minder verdienen dan 3.500 euro bruto per maand. De groep die daaronder ligt, is absoluut onvoldoende beschermd wat koopkracht betreft. Welk mechanisme we gaan kiezen, is nog geen uitgemaakte zaak."

Energiemaatregelen voor bedrijven

Daarnaast werd er ook gekeken naar maatregelen voor de bedrijven. Gisteren kwamen de werkgeversfederaties langs bij de premier en de ministers-presidenten om het besef aan urgentie over de torenhoge facturen nog eens aan te scherpen. Ze reageerden achteraf tevreden over het onderhoud. Morgen staat overleg met de vakbonden op de agenda. 

Voor de bedrijven werd gekeken naar uitstel van betaling van sociale bijdragen, de verlenging van het regime van economische werkloosheid en het opnieuw invoeren van overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Ook een verlaging van de accijnzen op elektriciteit en gas lag op tafel, zo zei federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Ook vanuit de Vlaamse regeringen komen er steunmaatregelen voor bedrijven.

Wat beslist Europa?

De vergadering richtte ook de blik naar vrijdag. Dan staat een belangrijke vergadering geprogrammeerd van de Europese ministers van Energie, met op de agenda onder meer het prijsplafond voor gas. Zoals bekend pleit ons land al een half jaar voor zo'n plafonnering. Ook de aanpak van de overwinsten van energiebedrijven en steun via de banken kunnen aan bod komen. 

Europakenner Hendrik Vos verwacht in elk geval dat het geen maanden zal duren voor Europa knopen doorhakt. "Het worden moeilijke debatten, maar het besef is wel heel groot dat er geen maanden kan worden gewacht. Alleen mag je niet verwachten dat Europa vrijdag een knop indrukt en dat je zaterdag bericht krijgt van je energieleverancier dat de prijzen naar omlaag gaan."

Videospeler inladen...

Ondertussen heeft minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) het Prijzenobservatorium gevraagd na te gaan of bepaalde sectoren van de coronacrisis gebruik hebben gemaakt om hun marges te verhogen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de voedingsector. De resultaten worden binnen enkele weken verwacht. Volgens de minister kan de studie ook dienen om eventuele prijswijzigingen die verdacht aandoen op te sporen. Die zullen dan worden doorgespeeld naar de concurrentiewaakhond.

Meest gelezen