Philip De Klerck (rechts) ontvangt de Vredesprijs van burgemeester Lieven Dehandschutter.
Luk De Wilde

Philip De Klerck ontvangt Vredesprijs 2022 van de stad Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is de jaarlijkse Vredesprijs uitgereikt aan Philip De Klerck. Daarmee onderstreept de stad het maatschappelijk engagement van de Sint-Niklazenaar in de afgelopen veertig jaar.

Philip De Klerck werd door de jury gekozen uit dertien kandidaten. De Vredesprijs bekroont elk jaar een organisatie, vereniging of persoon die zich bijzonder heeft onderscheiden op vlak van solidariteit, verdraagzaamheid, non-discriminatie, respect en geweldloosheid. Voor de jury beantwoordde Philip De Klerck volledig aan die criteria. Hij toonde de voorbije decennia heel wat engagement, onder meer met het opstarten van 11.11.11 in Sint-Niklaas, het oprichten van de Actie- en Adviesraad Solidariteit, het medestichten van de vzw Dwagulu Dekkente en zijn inzet in het bestuur van de lokale ngo Solidagro.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA): "Met dat engagement heeft hij voor de jury ontegensprekelijk zijn fundamenteel democratische, emancipatorische en pluralistische ingesteldheid getoond, net als hij met zijn acties veel mensen in Sint-Niklaas en het Zuiden heeft geïnspireerd, geënthousiasmeerd en samengebracht." De Klerck ontving voor zijn prijs onder meer een kunstwerk van Vicky Lema. Philip De Klerck is de opvolger van oud-politica Nelly Maes, die vorig jaar de eerste Vredesprijs kreeg. 

"Het werk is niet af"

Philip De Klerck blijft bescheiden bij deze bijzondere erkenning. "Mijn eerste reactie? Dit is te veel eer, want ik zou deze prijs graag delen met al mijn 'compagnons de route' die zich gedurende al die jaren hebben ingezet voor meer rechtvaardigheid en vrede. Bij deze gelegenheid sta je wel even stil, om al die acties voor meer solidariteit en vrede in onze stad te overschouwen. Dan kan je niet anders dan concluderen dat er heel veel ten goede is geëvolueerd. Zaken waar we vroeger voor moesten strijden, zijn nu vast verankerd."

Maar het werk is niet af, stelt De Klerck. "Er is geen vrede mogelijk zonder rechtvaardigheid. Zolang mensen elkaar onderdrukken, uitsluiten en zonder respect behandelen, zal er nooit vrede zijn. En vredeswerk vraagt moed. Ik zie deze prijs dan ook als een opdracht. Daarom een oproep: laten we aandacht hebben om geen mensen als groep te stigmatiseren. De realiteit is altijd genuanceerder. Laten we steeds de ander als mens blijven zien. Mijn hoop is dat in onze stad dynamieken kunnen blijven bestaan en ondersteund worden die mensen opvangen die door de mazen van het net vallen. Heel bijzonder denk ik dan aan mensen op de vlucht. Het werk is dus niet af. Laten we moed houden en er staan als het nodig is."

Meest gelezen