Betty Matthysen

Doordacht Energieplan Kortrijk moet 5,1 miljoen euro opleveren tegen 2025

De stad Kortrijk heeft een elfpuntenplan klaar om de energiecrisis het hoofd te bieden. “Wat we zelf vinden aan besparingen, moeten we niet gaan zoeken bij onze bevolking”, zegt schepen van financiën Kelly Detavernier (N-VA). De opvallendste maatregel is dat de openbare verlichting dagelijks uit gaat op een groot deel van het Kortrijkse grondgebied. Daarnaast wordt meer dan 5 miljoen euro geïnvesteerd de komende jaren om gebouwen energetisch te renoveren en om extra zonnepanelen te plaatsen op stadsgebouwen. 

De meest in het oog springende maatregel is dat de openbare verlichting dagelijks uit gaat. “Van 23u tot 6u en van zondag tot donderdag wordt de openbare verlichting op het grootste deel van het Kortrijkse grondgebied gedoofd”, zegt Wouter Allijns (Team Burgemeester), schepen van Energie. “Alleen de stadskern en de kernen van de deelgemeenten ontsnappen aan die maatregel, net als enkele gevaarlijke kruispunten. Tussen 1 oktober en eind november wordt die maatregel stapsgewijs toegepast. Het moet een besparing opleveren van 35%.”

Geen ijspiste

Andere ingrepen in het plan zijn dat er minder kerstverlichting komt, ook de ijspiste wordt afgeschaft tijdens de kersperiode. In de stadsgebouwen zal de temperatuur lager worden gezet, het douchewater in de sportcomplexen wordt geoptimaliseerd, in de stadsgebouwen zal efficiënter omgesprongen worden met water en er wordt bekeken hoe er zuiniger kan gereden worden met de dienstwagens.

Investeren om energie te sparen

5 stadsgebouwen worden energetisch gerenoveerd. “SC Weimeersen in Rollegem, het Groeningeheem en het stadhuis in Kortrijk en OC De Vonke en SC Lagae in Heule worden integraal aangepakt”, aldus Allijns. “Het gaat om de vijf gebouwen die het meeste energie verspillen. We investeren 5 miljoen euro in isolatie, beglazing, ledverlichting, stookplaatsrenovatie, zonnepanelen en warmtepompen. Een zware investering maar met de huidige energieprijzen verdienen we die som terug binnen de 15 jaar.”

Doordacht plan

Eerder dit jaar lanceerde Kortrijk al een rollend energiefonds, werd er een energiecoördinator aangeworven en geïnvesteerd in extra zonnepanelen, het ‘verledden’ van de openbare verlichting, de verlaging van de temperatuur binnen gebouwen en de opmaak van een strategisch vastgoedplan. “Met de nieuwe maatregelen besparen we 4 miljoen euro extra tegen 2025, alles samen rekenen we op 5,1 miljoen besparingen. Kortrijk maakt als eerste stad gebruik van het energiedelen. Tegen eind november 2022 plaatsen we 1.800 extra zonnepanelen. Het productieoverschot wordt niet terug op het net geplaatst, maar via energiedelen rechtstreeks gebruikt in andere stadsgebouwen” aldus Allijns. 

Meest gelezen