Nederlands leren van in de crèche: proefproject in Vlezenbeek en Leuven

In twee crèches start een project waarbij kinderbegeleiders ondersteund worden om het Nederlands te stimuleren bij anderstalige baby's en kleuters. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven zal op vraag van de provincie Vlaams-Brabant instaan voor de ondersteuning. Er starten twee begeleidingstrajecten, eentje in Hotel Samson in Vlezenbeek en eentje in de Ketteflet in Leuven. De bedoeling is om de Nederlandstalige taalkennis bij anderstalige kinderen al op heel jonge leeftijd te stimuleren. Dat moet het makkelijker maken om later goed Nederlands te leren en te kennen.

Zo’n begeleidingstraject duurt zo’n half jaar. Kinderbegeleiders volgen een inhoudelijke sessie over het stimuleren van taalkennis in een kinderdagverblijf. Er komen ook videocoaching-sessies voor alle kinderbegeleiders op de werkvloer. “Via dit begeleidingstraject ondersteunen wij de begeleiders in de kinderopvangsector in onze provincie in het omgaan met anderstalige baby’s en peuters. Hierdoor kan er al op heel jonge leeftijd aan het stimuleren van de Nederlandse taalkennis worden bijgedragen. Daarom investeren we 52.450 euro in deze trajecten voor negen kinderdagverblijven”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

De twee kinderdagverblijven waar dit traject wordt opgestart zijn het kinderdagverblijf Hotel Samson in Vlezenbeek en kinderdagverblijf Ketteflet uit Leuven. Zeven andere kinderdagverblijven starten op een later tijdstip met het begeleidingstraject. Het gaat om Kraaiennestje in Kraainem, Pagadderke, Kadeeke en het Palmboompje in Halle, Sint-Jacob in Leuven, De B’Engeltjes in Herent en Piccolini in Aarschot.

Meest gelezen