Nieuwe gascentrale in Tessenderlo krijgt vergunning, die van Vilvoorde niet

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een omgevingsvergunning toegekend voor een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale van de groep T-Power in Tessenderlo. De concurrerende gascentrale van Engie in Vilvoorde krijgt geen vergunning omdat ze in verhouding tot Tessenderlo te veel ammoniak uitstoot. De centrale in Tessenderlo zou worden ingezet om de kernuitstap te helpen opvangen. Ze kan daarvoor meedingen naar extra subsidies, later dit jaar. 

Wat voorafging:

Doordat de federale regering aanvankelijk alle zeven kernreactoren in ons land wilde sluiten in 2025, dreigde er een stroomtekort. De regering wilde dat opvangen door twee nieuwe gascentrales te laten bouwen. Via het zogenaamde CRM-mechanisme werden twee centrales geselecteerd die daarvoor subsidies zouden krijgen: eentje in Vilvoorde en een andere in Les Awirs (bij Luik).

Beide centrales zouden worden uitgebaat door Engie, maar omdat de omgevingsvergunning van de gascentrale in Vilvoorde vorig jaar zowel op provinciaal als op Vlaams niveau werd geweigerd, werd beslist dat de centrale van Luminus in Seraing die in Vilvoorde zou vervangen. 

Vilvoorde zet door en ook Tessenderlo verschijnt op het toneel

Ondanks het feit dat Engie in eerste instantie naast de subsidies voor een gascentrale in Vilvoorde greep, diende het bedrijf - met het oog op nieuwe CRM-veilingen - alsnog een nieuwe vergunningsaanvraag in. Maar nadat die vergunning in mei voor de tweede keer door de provincie werd afgekeurd, zegt nu ook minister Demir opnieuw nee.

Ondertussen werden, ook met het oog op de toekomst, nog vergunningsaanvragen ingediend voor andere gascentrales in ons land. Bijvoorbeeld voor centrales in Dilsen-Stokkem en Tessenderlo. Ook zij vingen bij een eerste poging bot, maar T-Groep die de centrale in Tessenderlo wil uitbaten deed net als Engie voor de centrale in Vilvoorde een tweede aanvraag. 

En dat werpt nu zijn vruchten af. Vandaag heeft minister Demir besloten een vergunning uit te reiken voor een gascentrale in Tessenderlo. Daardoor zal de uitbater later dit jaar kunnen meedingen naar extra subsidies voor een bijkomende gascentrale in ons land, want sinds februari is het verplicht zo'n vergunning te hebben alvorens je meedingt naar subsidies. 

Waarom Vilvoorde niet en Tessenderlo wel?

"Hoewel in beide dossiers de ammoniakuitstoot stevig werd teruggedrongen na de eerdere weigering van het dossier, blijkt uit technisch nazicht dat Engie niet alle best beschikbare technieken hanteert om de uitstoot tot een minimum te beperken", luidt het verdict van minister Demir. "Haar lichtere gascentrale zou méér uitstoten dan de zwaardere centrale in Tessenderlo, die wél de innovatiefste en best beschikbare technieken inzet." 

“Dat mijn federale collega liever investeert in fossiel gas dan in propere kernenergie, kan ik helaas niet tegenhouden. Maar het is wél mijn verantwoordelijkheid om aanvragen op hun inhoud te beoordelen, te weigeren wanneer ze te vervuilend zijn en te vergunnen wanneer ze aan alle milieuregels voldoen. Net dat doe ik vandaag”, zegt Demir.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) heeft het over een "politiek spel". De weigering is vanuit politiek oogpunt geen verrassing voor Bonte, maar volgens de juridische kaders en de adviezen van de Vlaamse administratie is het volgens hem wel "een rare beslissing". Hij vermoedt een partijpolitieke opstelling, waarbij Vlaanderen zich tegen de federale overheid keert.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) legt in het VRT NWS journaal uit waarom de gascentrale in Vilvoorde geen vergunning krijgt en die van Tessenderlo wel:

Videospeler inladen...

Meest gelezen