Voorzitter Egbert Lachaert op het congres van Open VLD (foto Open VLD)

Open VLD zet licht op groen voor legalisering van softdrugs en wil autokeuring hervormen

Open VLD wil softdrugs legaliseren en de autokeuring zoals die nu bestaat, afschaffen. De jaarlijkse keuring van auto's zou in handen gegeven moeten worden van garagehouders. Dat zijn twee stellingen die werden goedgekeurd op het partijcongres in Antwerpen.

Zoals verwacht werd de stelling rond de legalisering van drugs de meest omstreden van de dag op het Open VLD-congres in Antwerpen. Er werd een verhit debat gevoerd tussen het kamp dat alle soorten drugs wil legaliseren en het kamp dat alles in de strafwet wil houden. Het was uiteindelijk voorzitter Egbert Lachaert die de discussie beslechtte. 

"Het legaliseren van softdrugs is al een belangrijke stap", zei hij. "Het is niet omdat het uit het strafrecht wordt gehaald dat het gebruik ervan wordt aangemoedigd. Maar als we er ook andere drugs bij zouden betrekken, betreden we een heel ander veld. Daar zijn wereldwijd geen succesvolle voorbeelden van." Het amendement waarin werd voorgesteld om te onderzoeken of alle drugs uit de strafwet kunnen worden gehaald, werd vervolgens verworpen.

Een laatste opmerkelijke stelling was die over een hervorming van het Grondwettelijk Hof. Er was de afgelopen jaren immers heel wat discussie over kandidaat-rechters zonder juridisch masterdiploma, voorgedragen door achtereenvolgens Ecolo en MR. Momenteel bestaat het hof voor de helft uit rechters die benoemd worden op grond van hun juridische ervaring en voor de andere helft uit ex-parlementsleden. Dat willen de liberalen afschaffen. Als het van hen afhangt, wordt het Grondwettelijk Hof voortaan enkel nog door juristen bemand.

"Onze leden willen de politieke koehandel van politieke benoemingen in het hof stoppen", zei congresvoorzitter Tom Ongena. "Het hof mag enkel nog bestaan uit onafhankelijke magistraten, en moet zelfs aangesteld kunnen worden zonder inmenging van de politieke klasse."

Autokeuring kan door private sector worden uitgevoerd

De liberalen houden in Kinepolis hun derde congres in een reeks van vier, over het thema "vrijheid". De partijleden kregen de kans om, aan de hand van stellingen die ter plaatse werden bijgeschaafd, het partijprogramma voor de verkiezingen van 2024 vorm te geven.

Vrijheid wordt door Open VLD voornamelijk ingevuld als zelfbeschikking en een minder omvangrijke overheid. De autokeuring bijvoorbeeld, is een dienst die volgens de liberalen perfect door de private sector kan worden uitgevoerd. Net als in Nederland wil Open VLD overstappen op een systeem van erkende garagisten die instaan voor de jaarlijkse keuring.

Ook in het openbaar vervoer moet de private sector volgens de liberalen een grotere rol gaan spelen. De monopolies van De Lijn, MIVB en NMBS moeten verdwijnen, zodat ook private spelers actief kunnen worden.

De middelen die de overheid in de eerste maanden van de coronapandemie inzette, waren de liberalen zoals bekend een doorn in het oog. Meerdere stellingen waren er daarom op gericht een scenario van lockdowns en avondklokken voortaan te voorkomen. Zo keurden de leden goed dat er nooit meer een avondklok of een collectief plaatsverbod mag worden ingevoerd en dat het parlement bij een noodtoestand moet kunnen blijven waken over de ingevoerde maatregelen.

Meest gelezen