Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trok mee op verkenning in een truxor, een amfibievoertuig. © Radio 2

De Zegge in Geel, oudste natuurreservaat van België, bestaat 70 jaar: "Verdroging onder de aandacht brengen"

De Zegge in Geel, het oudste natuurreservaat van ons land, viert vandaag zijn zeventigste verjaardag. Natuurliefhebbers konden uitzonderlijk een gegidste wandeling doen in het gebied. Maar De Zegge staat onder druk door verdroging. "Een opwaardering van de natuur is noodzakelijk", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 

 DDe Zegge in Geel is een beschermd natuurgebied van 111 hectare. Het is een kwetsbaar paradijs voor zeldzame planten, vogels, amfibieën en reptielen, en één van de weinige plaatsen in België waar je nog een unieke moerashabitat met laagveen vindt. Het werd in 1952 door de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), de eigenaar van Zoo Antwerpen en Planckendael, aangekocht. "Veen houdt koolstof vast en vormt zo een baken in de strijd tegen de klimaatopwarming. Europa riep het gebied zelfs uit tot Europese topnatuur en maakte het deel van de Natura 2000-gebieden”, zegt Dries Herpoelaert, directeur van de KMDA.

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag werd De Zegge uitzonderlijk opgesteld voor het publiek, want het gebied is normaal gezien niet vrij toegankelijk. Natuurliefhebbers konden een wandeling met gids doen. Daarnaast was er kinderanimatie, stonden er infostandjes en kwamen biologen Hans Van Dyck en Dirk Draulans, die een bijzondere band hebben met De Zegge, de bezoekers overtuigen over de noodzaak van natuurbehoud.

Spons nathouden

Maar De Zegge staat onder druk, want het natuurreservaat dreigt uit te drogen. De problematiek werd op deze verjaardag nog eens onderstreept. "Wij beginnen voornamelijk in te zetten op aangepaste maaitechnieken, zodat wij het water dat we hebben, binnenhouden. En dat we de absorberende werking van laagveen-gebied optimaal kunnen benutten. Dus die spons zo lang mogelijk nathouden, daar komt het eigenlijk op neer", zegt Toon Deswert, conservator bij De Zegge. 

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was aanwezig, en trok mee op verkenning in een amfibievoertuig. Ze beloofde werk te maken van de opwaardering van De Zegge. "Dankzij het hefboomproject 'Natte Natuur' van de Blue Deal, kon dit jaar vijf hectare natuur in De Zegge opnieuw 'vernat' worden. De Zegge is een mooi en concreet voorbeeld van het Vlaamse beleid rond natte natuur. De Zegge droogt uit als we niet snel iets ondernemen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Concrete acties zoals een verlaging van de CO2-uitstoot, vermindering van de stikstofneerslag, heroriëntering van landbouw in de buurt en het bufferen van water moeten dit bewerkstellingen", aldus de minister.

Meest gelezen