Foto: ZNA

Minder operaties en consultaties bij ZNA door invoering elektronisch dossier van 1,6 miljoen patiënten

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) schroeft deze week haar dienstverlening terug omdat het overstapt naar een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). De gegevens van meer dan anderhalf miljoen patiënten worden vrijdag samengebracht op één plaats. Om alles vlot te laten verlopen wordt het aantal operaties en opnames tijdelijk verminderd. Dringende ingrepen blijven wel mogelijk.

Vrijdag stapt ZNA over naar een nieuw elektronisch patiëntendossier. “Dat is een complex project, want we brengen de gegevens van 1,6 miljoen patiënten over naar één dossier. Tot nu toe waren die verdeeld over 72 verschillende toepassingen en soms ook papieren dossiers”, zegt Tom Van de Vreken van ZNA. Het gaat om de grootste operatie van zijn soort ooit in een Belgisch ziekenhuis.

De overstap heeft meerdere voordelen. Eerst en vooral wordt het voor de patiënt gemakkelijker. “De patiënt moet nog maar één keer zijn verhaal doen, waarna dat in de computer wordt gezet en het dus niet elke keer herhaald moet worden”, zegt Van de Vreken. Daarnaast zullen ook de zorgkwaliteit en de veiligheid toenemen. “Elke zorgverlener die met de patiënt te maken krijgt, zal de meest volledige en actuele gegevens over de patiënt hebben. Dat gaat over resultaten van onderzoeken, beeldvorming en medicatie.” De gegevens zullen ook makkelijker met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis gedeeld kunnen worden, zoals met de huisarts.

Het is niet zomaar een software-update tussen de soep en de patatten, het is een operatie waar we al anderhalf jaar mee bezig zijn

Tom Van de Vreken van ZNA

Om de overzetting vlot te laten verlopen, vermindert ZNA tijdelijk haar dienstverlening. “Sinds begin september zijn we de geplande zorg aan het afbouwen. Dat betekent dat we minder mensen opnemen of een consultatie kunnen geven. Het is geen software-update tussen de soep en de patatten. Het gaat om een enorme operatie waar we al anderhalf jaar mee bezig zijn”, zegt Van de Vreken. Zo heeft de ziekenhuisgroep 8.000 mensen opgeleid en zullen er 400 consultants aanwezig zijn bij de overstap om eventuele problemen op te lossen.

De algemene ziekenhuiscapaciteit wordt afgebouwd van donderdag 22 september tot en met zondag 25 september. Voor dringende zorg kunnen mensen nog steeds bij ZNA terecht. De spoeddiensten, afdelingen intensieve zorg en psychiatrie, materniteiten en dialyse blijven op volle kracht draaien.

Meest gelezen