©Karin Borghouts/KMSKA

Mogelijke fusie KMSKA, M HKA en Mu.ZEE wekt onrust bij kunstensector, minister Jambon: "Musea naar hoger niveau tillen"

Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) onderzoekt of het pas heropende Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) kan fuseren met de musea voor moderne en hedendaagse kunst M HKA in Antwerpen en Mu.ZEE in Oostende. Bij de betrokken instellingen lijkt er alvast weinig animo te zijn voor een fusie en ook galeristen en kunstenaars protesteren. 

V

olgens Jambon liggen er verschillende scenario's op tafel. "Dat gaat van een losse samenwerking tot een fusie. We zullen die samen met de betrokken musea en hun raden van bestuur bespreken. Er is hierover nog geen beslissing genomen."

Voor een fusie, waarbij er één backoffice zou komen met een raad van bestuur, lijkt er bij de instellingen zelf niet zoveel enthousiasme. "Samenwerken is zeker een optie", zegt Luk Lemmens, de voorzitter van de raad van bestuur van het KMSKA. "Maar een fusie zien wij niet zitten." 

Dat Jambon net het KMSKA, het M HKA, Mu.ZEE en eventueel ook het Raveelmuseum in Zulte wil laten samensmelten, hoeft niet te verbazen. Het zijn vier musea die rechtstreeks onder de Vlaamse Gemeenschap vallen (hoewel bij Mu.ZEE ook de stad Oostende nog iets te zeggen heeft). Andere musea, zoals het S.M.A.K. in Gent of de Brugse musea worden gerund op stedelijk niveau. 

Petitie tegen fusie

Antwerpse galeries en kunstenaars, zoals Luc Tuymans, zijn een petitie gestart tegen een eventuele fusie van het KMSKA en het M HKA. Ze wijzen erop dat een museum voor schone kunsten en een museum voor hedendaagse kunst een totaal andere dynamiek hebben. "Twee dergelijke instellingen in elkaar schuiven biedt geen meerwaarde. Het gevaar voor overbelasting en het leggen van verkeerde focussen is groot. Het M HKA en het KMSKA hebben elk hun eigen internationale reputatie, die elkaar in weinig of niets overlappen."

Het M HKA
Nicolas Maeterlinck

De nieuwe denkpiste verontrust de sector. "Ze duidt op een sluipende bureaucratisering en niet op een dynamisch beleid waarin de beide instellingen hun eigen weg kunnen gaan, met opportuniteiten voor tijdelijke en gerichte samenwerking op diverse niveaus, elk vanuit hun eigen autonomie."

Het is niet de bedoeling om de verschillende musea naar één gebouw te verhuizen. De plannen voor een nieuw gebouw voor het M HKA zouden niet in gevaar komen.

Europese top

Volgens Jambon is de oefening niet louter een kostenbesparing of een manier om de musea te beknotten. "De scenario's die op tafel liggen, hebben maar één doel, onze musea naar een hoger niveau tillen. We willen een plaats in de Europese top." 

Een voorbeeld voor de Vlaamse overheid is de wisselwerking tussen het klassieke museum Tate Britain en het hedendaagse museum Tate Modern in Londen. Maar Luk Lemmens van het KMSKA plaatst daar de vergelijking met het Louvre en Centre Pompidou in Parijs tegenover. "Moest je in Parijs voorstellen om die twee musea te fuseren, dat zou toch ook wel moeilijk liggen."

Minister Jambon begrijpt de bezorgdheden van de raden van bestuur van de verschillende musea. "We gaan de verschillende scenario's samen met de betrokken musea en hun raden van bestuur bekijken. De beslissing zal in overleg genomen worden."

Meest gelezen