@JomarcCala

"Een stap in de goede richting" en "niet goed genoeg voor ons": reacties op de erkenning van holebi's in Vlaamse kerken

In Vlaanderen kan je je als homokoppel binnenkort laten zegenen in een gebedsviering. Daarnaast richten bisschoppen een aanspreekpunt op voor gelovige mensen uit de LGBTQIA-gemeenschap en kun je er terecht met vragen over homoseksualiteit en geloof. "Goed nieuws", volgens sommigen. Volgens anderen is het "een stap in de goede richting, maar is het nog niet voldoende". 

"Baanbrekend!" Zo noemt de coördinator van het nieuwe aanspreekpunt Willy Bombeek de nieuwe beslissing van de Belgische bisschoppen om homoseksuele koppels te zegenen in gebedsvieringen. Bombeek, die zelf gelovige en homo is, vindt het een goede zaak dat de Vlaamse katholieke kerk het signaal geeft aan holebi's dat ze welkom zijn en oké zijn zoals ze zijn. "Vlaanderen is daarin de eerste", vertelt ook Jos Moons, priester en professor aan de faculteit theologie en religieuze studies van de KU Leuven. 

BEKIJK - "Het borrelt en bruist al een tijdje", legt theoloog Jos Moons uit:

Videospeler inladen...

Een goede stap...

"Het is de eerste keer dat bisschoppen zich zo duidelijk uitspreken", gaat Moons verder. "Homoseksuele relaties werden door sommige bisschoppen en priesters in Vlaanderen al langer gevierd, zij het dan clandestien en heimelijk. Dat men zich nu zo duidelijk uitspreekt, is goed nieuws voor de doelgroep (holebi's) én voor de pastoors. Vroeger zorgden die clandestiene zegeningen van homokoppels ook bij priesters voor erg onveilige situaties. Nu is er een kader en dat is een goede zaak."

Dat vindt ook Bart Verbeeck, beter bekend als Showbizz Bart. "Ik denk dat heel veel gelovige holebi's hier erg tevreden mee zijn. Ze ervaren al langer moeilijkheden met het feit dat ze niet volledig aanvaard worden. Vaak zijn ze én gelovig én holebi, een moeilijke combinatie." Dat de gebedsviering niet dezelfde betekenis heeft als een huwelijk, is volgens Verbeeck spijtig, maar niet onoverkomelijk. "Het zou natuurlijk mooier geweest zijn moest het echt een sacrament kunnen zijn, maar daarvoor moet je nu eenmaal in Rome zijn, vrees ik."

Beluister hier het gesprek met Jos Moons in de VRT NWS-podcast "Het Kwartier":

... die nog niet ver genoeg gaat

Ook Çavaria, de belangenorganisatie van Vlaamse en Brusselse van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, is tevreden met de beslissing van de Vlaamse kerk. "Het is fijn dat gelovigen uit de LGBTQ-gemeenschap erkend worden door de kerk. Er is echter nog steeds geen volledige gelijkwaardigheid tussen alle gelovigen. Het is dus een stap in de goede richting, maar het is voor ons nog niet goed genoeg."

BEKIJK - "Stap in de goede richting, maar het is nog niet genoeg", reageert Çavaria:

Videospeler inladen...

Het is zeker een stap in de goede richting, maar het is voor ons nog niet goed genoeg.

Çavaria - de belangenorganisatie van Vlaamse en Brusselse homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders

Johan Bonny, Belgisch bisschop sinds 2009, kan zich best vinden in die kritiek. Toch benadrukt hij dat hier wel degelijk grote stappen gezet worden. "Veel mensen denken waarschijnlijk: Wat is de nieuwswaarde? Zijn ze (de katholieke kerk) daar nu nog altijd mee bezig? Maar er gebeurt wel degelijk veel achter de schermen. Wij willen ons dichter bij het volk zetten. Wij willen onze pastoors steunen, net als de families die hier mee bezig zijn. Wij doen ons best om creatief te zoeken naar oplossingen."

BEKIJK - "Het is niet onze bedoeling om vooruit te lopen voor de wereldkerk. Onze bedoeling is te doen wat hier moet gebeuren", zegt Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen:

Videospeler inladen...

Eigenlijk zeggen wij nu hardop wat al lang zo was. Als er een koppel is, ongeacht of dat nu twee mannen of twee vrouwen zijn, die hun ja-woord willen geven, voor goede en kwade dagen, die zich willen engageren... Wie zijn wij dan om dat te weigeren?

Johan Bonny - Belgisch bisschop

Wat denkt het Vaticaan?

"Het zou best kunnen dat de paus zich in zijn koffie verslikt wanneer hij dit hoort", denkt Jos Moons. "Het Vaticaan kiest duidelijk een andere lijn. Vaak wordt het Vaticaan voorgesteld als een monolithisch blok, maar dat is het eigenlijk niet. Achter de schermen zijn er heel wat verschillende stemmen en discussies. Dat Paus Franciscus het hier niet mee eens is, zou dus best kunnen. Ik denk trouwens niet dat hij hiervan wist, al zullen we dat waarschijnlijk nooit te weten komen." 

Hoewel de beslissing van de Vlaamse bisschoppen afwijkt van de ideologie van het Vaticaan, zijn er toch ook overlappingen. "Franciscus hecht erg veel waarde aan pastorale nabijheid", gaat Moons verder. "Zo schreef hij brieven met James Martin, een Amerikaanse homoseksuele jezuïetenpriester, waarin hij die nabijheid benadrukt. Als je echt nabij bent aan mensen en ziet dat ze elkaar door dik en dun steunen, en je erkent dat dat iets goed is, dan kan je bijna niet anders dan woord bij daad stellen en ook hen erkennen."

Volgens bisschop Bonny gaat deze keuze echter niet lijnrecht in tegen het Vaticaan. Wat de paus schreef in zijn boek Amoris Laetitia belichaamt volgens de bisschop volledig wat ze nu beslist hebben. "Als de paus spreekt over begeleiden, integreren en een kerk die moet openstaan voor iedereen, dan ligt deze beslissing volledig in dezelfde lijn."

Meest gelezen