© Zoonar.com/Einar Muoni - portal.belgaimage.be

Verwarring over incidenten in woonzorgcentra: volgens minister Crevits nog een overlijden door insuline, maar blijkt natuurlijke dood

Volgens Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) is er in een woonzorgcentrum nog een dode gevallen door verkeerd insulinegebruik. Dat zei ze vanmiddag in de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement, maar VRT NWS heeft uit goede bron vernomen dat het om een natuurlijke dood ging - iets wat intussen wordt bevestigd door het parket van Limburg. In een ander woonzorgcentrum loopt er een gerechtelijk onderzoek naar een "ernstig incident". 

Naast de eerder gemelde incidenten met verdachte overlijdens en moordpogingen in woonzorgcentra in Oostrozebeke en Hasselt kwam minister Crevits vanmiddag met nieuwe informatie naar de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement. Ze zei dat er bij haar diensten nog een geval bekend was waarbij een bewoner van een woonzorgcentrum is overleden na een inspuiting met insuline.

"Er is een derde situatie bekend waarbij een bewoner werd opgenomen in het ziekenhuis na een inspuiting met insuline, hoewel de bewoner geen diabetespatiënt was. Die persoon is later overleden", aldus Crevits. Over welke voorziening het ging, wilde de minister niet zeggen. 

Uit onderzoek van VRT NWS blijkt dat het om een woonzorgcentrum in Halen in Limburg gaat. Het parket van Limburg bevestigt ook dat er een onderzoek gestart was na het overlijden van een vrouw. Er waren aanwijzingen dat er insuline toegediend zou zijn, maar onderzoek wees uit dat daar geen sprake van was en dat het toch om een natuurlijk overlijden ging. 

Ernstige tekorten vastgesteld

Zorg & Gezondheid geeft aan dat het gaat om een incident van eind februari 2022 in woonzorgcentrum Sint-Lambertus’ Buren in Halen. Begin maart hebben zij gemeld dat de bewoonster was overleden. 

“Zorginspectie heeft bij inspectiebezoeken ernstige tekorten vastgesteld: een tekort aan verpleegkundig personeel, infrastructuurproblemen zoals onveilige ramen, problemen met medicatieveiligheid en problemen met de zorgdossiers van bewoners", aldus Zorg & Gezondheid.

Het woonzorgcentrum staat daarom op de lijst van verhoogd toezicht. “Er zijn ook beschermende maatregelen opgelegd, zoals een tijdelijke opnamestop en de verplichting om wekelijks te rapporteren over hun ondernomen acties.”

"Vierde situatie"

De minister had het in de commissie ook nog over een "vierde situatie". Die feiten kwamen aan het licht na een inspectiebezoek. "De feiten waren niet gemeld aan het agentschap Zorg en Gezondheid, maar maakten wel deel uit van een gerechtelijk onderzoek", aldus minister Crevits.

Begin deze maand kwam aan het licht dat het gerecht drie verdachte overlijdens onderzoekt in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke, in West-Vlaanderen. Enkele bewoners zouden om het leven gebracht zijn met insuline, andere mensen zouden een moordpoging overleefd hebben. 

Het gerecht voert ook een onderzoek naar een mogelijke moordpoging in het woonzorgcentrum Gaerveld in Hasselt.

BEKIJK - Medicijnen worden niet altijd juist klaargezet in woonzorgcentra:

Videospeler inladen...

Problematisch

Op vraag van de minister hebben het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Zorginspectie voorlopige resultaten van een steekproef bekendgemaakt in verband met de controles en het medicatiebeleid in de woonzorgcentra.

Uit die voorlopige resultaten blijkt dat in 8 op de 10 woonzorgcentra waar medicatie wordt klaargezet, dit consequent wordt geregistreerd voor er gestart wordt met de medicatieronde. Maar op het moment van toedienen blijkt in 4 op de 10 gevallen dat de medicatie niet altijd identificeerbaar is. Als het over het toedienen van insuline gaat, blijkt dat bijna de helft van het aantal toegediende eenheden insuline met variabel schema niet consequent wordt geregistreerd.

Minister Crevits noemt de resultaten problematisch. Ze vraagt de Zorginspectie om de gegevens van inspecties van woonzorgcentra inzake medicatiebeleid op regelmatigere basis te analyseren en in vervolgacties te voorzien als ze vaak terugkomende tekorten vaststellen. Ze vraagt tegelijk om de inspectieverslagen meer uit te diepen zodat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen meer incidentele menselijke fouten en structurele tekorten. Zo kan er meer gericht geïnspecteerd en opgevolgd worden.

Minister Crevits bracht vanmiddag de meldingsplicht ook opnieuw onder de aandacht. Bij ernstige gebeurtenissen moeten woonzorgcentra dat melden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. In Oostrozebeke bijvoorbeeld was dat niet gebeurd. Deze week volgt hierover een nieuwe communicatie naar de centra. Er is ook overleg gestart met de gerechtelijke instanties om op de hoogte te worden gehouden over gerechtelijke onderzoeken.

Meest gelezen