Jasper Jacobs

Energieprijzen vreten schoolbegroting op: onderwijskoepels vragen steun

Ook de scholen kreunen onder de stijgende energieprijzen. De onderwijskoepels doen daarom samen een oproep aan de Vlaamse regering om dringend steunmaatregelen te voorzien. Ze vrezen dat scholen anders geen geld meer overhouden voor bijvoorbeeld didactisch materiaal of uitstappen, of dat er zelfs scholen zullen moeten sluiten.

De hoge energiefacturen nemen een steeds grotere hap uit de werkingsbudgetten van de scholen. Neem bijvoorbeeld het GO! Horteco in Vilvoorde, een middelbare school voor natuur, wetenschappen, plant, dier en milieu: in 2021 bedroegen de energiekosten 21% van het werkingsbudget, in 2023 zal dat 59% zijn.

Een hogere energiefactuur betekent dat er minder geld overblijft voor andere zaken, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO: “Als een school moet beknibbelen op didactisch materiaal, dan is de leerling daar uiteindelijk de dupe van. Maar nu de energiekosten zodanig de pan uit swingen, kunnen ze niet anders dan een steeds groter deel van hun werkingsmiddelen aan die factuur besteden. Het is echt belangrijk dat de overheid maatregelen neemt om de onderwijskwaliteit te garanderen.” Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, beaamt dat: "Scholen krijgen het financieel steeds benauwder.  Veel waardevolle pedagogische initiatieven dreigen daardoor geschrapt te worden."

BEKIJK - Zeker scholen uit het beroeps-en technische onderwijs hebben te lijden onder de energiecrisis:

Videospeler inladen...

Scholen krijgen het financieel steeds benauwder. Veel waardevolle pedagogische inititatieven dreigen daardoor geschrapt te worden

Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs

Directeur Wietse Coolen van GO! Horteco Vilvoorde bevestigt dat de impact van de hoge facturen inderdaad voelbaar zal zijn: “We zullen zeker dingen moeten laten. We zullen zoals veel gezinnen en bedrijven de verwarming lager zetten, maar we gaan daarmee niet alles kunnen oplossen. Er moet plots 38% extra van onze werkingsmiddelen naar energie gaan. Er moeten dus elders nog grote bedragen gevonden worden. Ik denk dan aan infrastructuur- en onderhoudsprojecten die zullen moeten worden geschrapt.”

Ook Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG, wijst erop dat scholen geplande, duurzame investeringen op de lange baan zullen moeten schuiven: “Daardoor worden energiezuinige ingrepen uitgesteld en blijven ze met een hoge energiefactuur zitten.”

Lieven Boeve sluit zelfs niet uit dat het uiteindelijk tot de (gedeeltelijke) sluiting van scholen kan komen: “In het buitenland zijn er scholen die eraan denken om bepaalde dagen te sluiten om de energiefactuur te dempen. Dat scenario kan ook in Vlaanderen overwogen worden, en dat willen we ten allen prijzen vermijden.”

We zullen zeker dingen moeten laten. Er moet plots 38% extra van onze werkingsmiddelen naar energie gaan

Wietse Coolen, directeur GO! Horteco Vilvoorde

Concreet vragen de onderwijskoepels van de Vlaamse regering de volledige indexering van de werkingsmiddelen in het secundair onderwijs, in plaats van de huidige 60%. Ze willen ook een compensatie voor energie- en grondstof-intensieve opleidingen (zoals machineparken voor hout- of metaalbewerking in STEM-scholen of bakkersovens in een hotelschool). Bij de federale regering zou Vlaanderen een verlaging van de btw op elektriciteit naar 6% moeten bepleiten, zoals sinds dit schooljaar ook voor aardgas van toepassing is. De Vlaamse regering zit vrijdag samen over de begroting.

Meest gelezen