fotodp.be

Kanker komt niet vaker voor in de regio rond chemiebedrijf 3M dan elders in Vlaanderen

Er zijn in de buurt van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht niet meer mensen met kanker dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Kankerregister op vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook kankers die geassocieerd worden met blootstelling aan PFAS blijken niet meer voor te komen in de buurt van 3M dan gemiddeld in Vlaanderen.

De Stichting Kankerregister berekende het voorkomen van alle kankers samen, ook borst-, prostaat-, teelbal-, nier- en blaaskankers, in de regio van 3 en 5 kilometer rond de site van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht, waar hoge concentraties PFAS in het milieu werden gevonden. De cijfers werden vergeleken met het aantal kankergevallen in de rest van Vlaanderen.

Uit het onderzoek blijkt dat kankers die in verband worden gebracht met PFAS niet vaker voorkomen in de regio rond 3M dan gemiddeld in Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor alle kankers samen. De resultaten liggen in lijn met een vorig onderzoek uit 2021 in Zwijndrecht.

Onderzoek sluit niet uit dat er toch een link is tussen PFAS en kanker 

Het onderzochte gebied bevat delen van Zwijndrecht, Beveren, Antwerpen en Kruibeke. Er werd rekening gehouden met de leeftijdsopbouw in de bevolking en de cijfers voor mannen en vrouwen werden apart geanalyseerd. De vergelijking met Vlaanderen werd zowel gemaakt voor de periode 2008-2020 als voor 2016-2020.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil wel voorzichtig blijven en benadrukt dat nog altijd niet met zekerheid kan worden gezegd dat er geen link is tussen blootstelling aan PFAS en kanker. "Kanker ontstaat meestal door de interactie van verschillende factoren. Per soort kanker zijn er andere oorzaken en risicofactoren. Dit onderzoek laat niet toe een uitspraak te doen over de mogelijke link tussen blootstelling aan PFAS en kanker."

"Voor andere ziektes en aandoeningen bestaat er geen gelijkaardig register, dus konden die niet worden onderzocht", zegt Karl Vrancken, de PFAS-opdrachthouder voor de Vlaamse Regering. 

"PFAS wordt gekoppeld aan verschillende andere gezondheidseffecten zoals verhoogde cholesterol, verstoring van de schildklier, verlaagd geboortegewicht, verstoring van de immuniteit. Die gezondheidseffecten werden niet behandeld in dit onderzoek. Uit bijkomend onderzoek kunnen meer gegevens komen over de correlaties tussen PFAS en andere aandoeningen. Ondertussen is het goed om vast te stellen dat kankers in de regio rond 3M niet meer voorkomen dan elders in Vlaanderen."

Het volledige rapport kan je hier nalezen.

Meest gelezen