Gemeente Overijse koopt restaurant in Jezus-Eik om het meteen plat te gooien: "Meer plek voor fietsers"

De gemeente Overijse en De Werkvennootschap kopen het hoekpand op het Horecaplein in Jezus-Eik, dat bekend is als restaurant Denayer/Brasserie "Jezus-Eik". Ze maken daarvoor gebruik van het voorkooprecht. Het gebouw wordt afgebroken en de vrijgekomen ruimte zal dienen voor nieuwe fietsverbindingen.

De op- en afrit van de E411 in Jezus-Eik ondergaat de komende jaren een grondige gedaanteverwisseling. Zo komt er een nieuwe fietsersbrug over de autosnelweg. "Op het bestaande kruispunt aan de kerk is er nu te weinig vrije ruimte om fietsers voldoende veiligheid te bieden", zegt de burgemeester van Overijse, Inge Lenseclaes (OV2002 – N-VA). Daarom kopen de gemeente Overijse en De Werkvennootschap nu het hoekpand op het plein. De zaak stond al even te koop. Na de afbraak zal er meer ruimte zijn voor een veilig verkeersplein.

Voorkooprecht

Om het pand aan te kopen maken de gemeente en De Werkvennootschap gebruik van het voorkooprecht. De Vlaamse overheid en de lokale overheden zoals provincies, gemeenten en intercommunales hebben in bepaalde gebieden het recht om gebouwen of gronden te kopen voor ze echt op de markt worden aangeboden. Het is een instrument om een opdracht van openbaar nut te realiseren, in dit geval dus een veilig verkeersplein in het kader van het RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) 11 'Toeristische poort Jezus-Eik'. 

Afbraak

De aankoop kost 335.000 euro waarvan De Werkvennootschap 160.000 euro voor haar rekening neemt. Na de afbraak komt er een terrein vrij van zowat 4 are. "Dat moet toelaten om zowel het voetpad als de geplande fietsverbinding, die vanuit de Welriekende Dreef over de nieuwe fietsbrug doorheen het centrum van Jezus-Eik loopt, comfortabel aan te leggen", aldus Lenseclaes. 

"Al die werken gebeuren op kosten van De Werkvennootschap. De werkzaamheden zouden volgend jaar al van start gaan. We dringen er bij De Werkvennootschap wel op aan om de blinde gevel, die na de afbraak zal te zien zijn, mooi aan te kleden. Het is tenslotte de toegang tot de horecazaken van Jezus-Eik", besluit de burgemeester.

Meest gelezen