Rob Engelaar Fotografie

Stad Leuven en KU Leuven nemen bijkomende maatregelen om energie te besparen

De stad Leuven gaat bijkomende maatregelen nemen om haar eigen energieverbruik te verminderen, door bijvoorbeeld de straatverlichting te dimmen. Daarnaast gaat het stadsbestuur de inwoners ondersteunen met advies en financiële hulp. Ook de KU Leuven zal de verwarming enkele graden lager zetten.

Zonder maatregelen en met de huidige prijsvoorspellingen zou de energiefactuur van de stad Leuven verdrievoudigen. Daarom neemt het stadsbestuur enkele maatregelen, zoals de temperatuur in alle gebouwen verlagen tot 19 graden. In de sportgebouwen zal dat zelfs 18 graden zijn. Dat geldt niet voor kinderdagverblijven en woonzorgcentra. In de wintermaanden wil de stad wel enkele warme plekken voorzien waar Leuvenaars terechtkunnen, bijvoorbeeld in de bibliotheken en de buurtcentra. 

Daarnaast wordt de straatverlichting op bepaalde plekken 's nachts gedoofd of gedimd. Ook de verlichting van monumenten wordt uitgezet waar en wanneer het kan. "We zitten op dit ogenblik samen met Fluvius om per wijk te bekijken waar we de verlichting kunnen dimmen", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). "Op sommige plekken zal de verlichting minstens gedeeltelijk aan blijven, denk aan de buurt rond het station of bepaalde plekken waar het drukker is. Daar is het in het belang van de veiligheid gewenst om toch de openbare verlichting aan te laten. Maar je zal dus wel het verschil zien in de stad." Opvallend, de kerstverlichting komt er deze winter wel. Al kiest de stad wel voor een sobere versie, met minder lichtjes en minder uren dat de verlichting zal branden. 

Leuvenaars die hun energiefactuur niet kunnen betalen, kunnen trouwens ook financiële steun krijgen bij het OCMW. Ook inwoners die geen recht hebben op het sociale tarief, kunnen bij het OCMW aankloppen. Daarnaast kan je voor advies rond renovatie of verbruik terecht bij het Energieloket. 

KU Leuven

Ook de KU Leuven gaat deze winter bijkomende maatregelen nemen om de kosten te drukken. Dat zegt rector Luc Sels bij ROBtv. Want hoewel de universiteit nog niet te maken krijgt met extreem hoge energierekeningen, gaan andere kosten zoals bouw- of loonkosten wel omhoog. “We zullen de verwarming deze winter op 19 graden zetten, dus het wordt een lange warmetruienwinter", aldus rector Luc Sels bij ROBtv. "De verwarming zal ook in de late namiddag uitgeschakeld worden, behalve op de plaatsen waar we ’s avonds les geven of waar evenementen plaatsvinden." Ook de temperatuur van het zwembadwater in het Sportkot gaat naar beneden. 

Meest gelezen