Water oppompen uit onbevaarbare waterlopen blijft voorlopig verboden in Vlaanderen

Het blijft verboden om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Dat heeft de Droogtecommissie beslist. De neerslag van de voorbije dagen heeft voor een licht herstel van de waterpeilen gezorgd, maar de droogtetoestand blijft wel ernstig, zegt de Droogtecommissie. Het captatieverbod op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart worden wel opgeheven, met uitzondering van de plaatsen waar nog blauwalgen in het water zitten.

Ondanks de regen van de afgelopen dagen liggen de waterpeilen in Vlaanderen nog altijd veel lager dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Voor heel wat onbevaarbare waterlopen worden de ecologische minimumdebieten nog altijd niet gehaald, meldt de Droogtecommissie.

"Daarom is beslist dat het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen voorlopig blijft gelden", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Op de bevaarbare waterlopen in het IJzerbekken in West-Vlaanderen en de Moervaart, het kanaal dat het kanaal Gent-Terneuzen verbindt met de Durme, wordt het oppompverbod wel opgeheven. 

Ook de waterkwaliteitsproblemen als gevolg van de droogte blijven ernstig. Omwille van blauwalgen gelden op verschillende waterwegen nog tijdelijke onttrekkings- en recreatieverboden. Blauwalgen zijn bacteriën die op het water drijven en giftige stoffen afgeven, waardoor je ziek kan worden.

Drinkwaterverbruik ligt nog altijd lager dan gemiddeld, zou een gevolg kunnen zijn van de economische crisis vandaag

Katrien Smet, woordvoerder Vlaams Milieumaatschappij

De Droogtecommissie verwacht wel dat er de komende 2 tot 3 weken al zeker geen bijkomende maatregelen meer zullen worden genomen. Dit weekend en ook volgende week wordt hier en daar regen voorspeld.

Voor het kraantjeswater is er de hele zomer geen probleem geweest en dat is ook nu niet het geval. "Het verbruik van drinkwater ligt een stuk onder het gemiddelde van september", zegt Katrien Smet. "Ik vermoed dat veel mensen wat zuiniger zijn beginnen te leven door de huidige economische situatie. En dat we toch ook wat milieubewuster zijn geworden. Maar de boodschap blijft wel om zuinig om te springen met drinkwater."

Meest gelezen