Premier De Croo haalt scherp uit naar Rusland in speech voor Verenigde Naties: "Eerder middeleeuwse barbaarsheid dan Russische grootsheid"

Op de 77e vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) scherp uitgehaald naar Rusland. Hij verwees naar de dreiging met kernwapens door president Poetin als "middeleeuwse barbaarsheid" en omschreef de veroveringstocht in Oekraïne als een van de donkerste momenten sinds de oprichting van de Verenigde Naties.

"Ik wil beginnen met het verhaal van Karina, die 22 jaar oud is." Zo begint premier Alexander De Croo zijn toespraak op de 77e vergadering van de Verenigde Naties in New York. Acht jaar geleden vluchtte ze als tiener weg toen Rusland Oost-Oekraïne binnenviel. Nu, acht jaar later, moet haar familie opnieuw vluchten voor de Russische agressie.

Karina besluit achter te blijven en telefonisch contact te houden met haar familie. "Al snel was er enkel radiostilte. Nadat de Russische barbaren waren teruggetrokken, werd het pijnlijke lot van Karina duidelijk. Haar lichaam werd teruggevonden, met afgetrokken nagels, een kogel in het been. Ze hebben haar gemarteld en hoogstwaarschijnlijk ook verkracht."

Videospeler inladen...

Middeleeuwse barbarij

Met het verhaal van Karina zet De Croo de teneur voor de rest van zijn speech, namelijk de oorlog in Oekraïne. Hij uit scherpe kritiek op Moskou. Dat is best opvallend, want Belgische politici hanteerden tot nu toe gewoonlijk redelijk diplomatieke taal tegenover Rusland. "Rusland is een oorlog begonnen die ons herinnert aan de donkerste uren van Europa. De verklaringen van de voorbije dagen en de dreiging om een nucleaire oorlog te ontketenen tegen een onafhankelijk land hebben de meedogenloosheid van Rusland opnieuw aangetoond. Het doet denken aan middeleeuwse barbaarsheid, in plaats van aan de Russische grootsheid."

De Croo benadrukt de rol die de Verenigde Naties spelen in dit conflict. "Nooit meer oorlog, dat was de belofte. Nooit meer zouden scholen op Europese bodem gebombardeerd worden, nooit meer zouden ziekenhuizen een doelwit zijn. We moeten de principes van het VN-charter terug op de voorgrond zetten: territoriale integriteit en nationale soevereiniteit." 

Videospeler inladen...

Veel honger, weinig graan

De premier verwijst ook naar het graanakkoord dat tussen de Verenigde Naties en Rusland onder bemiddeling van Turkije werd afgesloten. Hij verwijst naar dat akkoord als "een sprankeltje hoop" en prijst de inspanningen van de Verenigde Naties. 

.Toch lijkt de deal, nu twee maanden oud, geen groot succes. Het merendeel van het graan werd immers geëxporteerd naar rijke, voornamelijk Europese landen. De arme landen, die het graan het meeste nodig hebben en op de rand van hongersnood staan, kregen slechts 4 procent van dat graan. Tot nu toe kon het Wereldvoedselprogramma van de VN slechts drie schepen charteren die graan naar de hongerlanden moet transporteren. 

We moeten eerlijk zijn. We leven in oorlogstijden en overheden alleen kunnen het volle gewicht van deze oorlog niet dragen. 

Premier Alexander De Croo (Open Vld)

Over elektriciteit en het klimaat

"De oorlog in Rusland veroorzaakt naast een voedselcrisis ook een wereldwijde energiecrisis", gaat De Croo verder. "Mensen, ook in België, hebben het moeilijk om hun elektriciteitsrekeningen te betalen en kleine bedrijven moeten de deuren sluiten door de hoge elektriciteitsprijzen. We zullen het gewicht van deze oorlog samen moeten dragen, solidair met elkaar." 

De premier ziet drie oplossingen om de hoge elektriciteitsprijzen aan te pakken. Eerst en vooral benadrukt hij dat het belangrijk is gezinnen en bedrijven te blijven ondersteunen. Hij verwijst daarbij naar de recente beslissing van de federale regering over de energiesteun van bijna 400 euro voor gas en elektriciteit. "We laten niemand achter", zegt hij. 

Het zou nu wel moeten duidelijk zijn dat we niet zullen toegeven als het over democratische principes en individuele rechten gaat.

Premier Alexander De Croo (Open Vld)
Videospeler inladen...

De premier benadrukt verder dat het tijd is voor actie. Hij haalt onder meer de investering aan die België doet op gebied van hernieuwbare windenergie en nucleaire energie. Dat is niet alleen belangrijk om minder afhankelijk te worden van onbetrouwbare energieleveranciers, ook voor het klimaat zijn die inspanningen erg belangrijk. "Nooit eerder was internationale samenwerking zo belangrijk. Laat ons deze kans omarmen in de plaats van die teniet te doen met bommen en haat." 

Ten derde hoopt de premier op meer solidariteit. "We moeten eerlijk zijn. We leven in oorlogstijden en overheden alleen kunnen het volle gewicht van deze oorlog niet dragen. Dat is een harde boodschap, maar de enige waarheid. We zullen het gewicht van deze oorlog samen moeten dragen en solidair moeten zijn met elkaar."

BEKIJK - De Croo: “Ik herhaal het, we gaan naar moeilijke jaren”: Onze correspondent in New York Björn Soenens had het met de eerste minister over de sombere toon van zijn speech voor de VN:

Videospeler inladen...

BEKIJK - De volledige toespraak van premier De Croo (zonder OT):

Videospeler inladen...

BEKIJK - Tijdens zijn bezoek aan de VN-top in New York heeft premier De Croo eretekens uitgereikt, onder meer aan de beroemde Vlaams-Amerikaanse relatietherapeute Esther Perel en aan ex-AB INBEV-topman Carlos Brito. Zij mogen zich voortaan Ridder in de Kroonorde noemen.

Videospeler inladen...

Meest gelezen