Onderzoek wijst op discriminatie op huurmarkt in Kortrijk, Karima You-ala ondervond het aan den lijve

Twee jaar geleden ging Karima You-ala op zoek naar een huurappartement voor haar en haar zoontje in Kortrijk. Ze botste daarbij op discriminatie en meldde dit aan het stadsbestuur. Op basis van haar verhaal en dat van andere mensen liet het stadsbestuur van Kortrijk onderzoeken hoe het gesteld is met discriminatie op de huurmarkt in de stad. Uit dat onderzoek blijkt dat kandidaten met een Marokkaanse naam gemiddeld 27 procent minder worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek dan kandidaten met een Vlaamse naam. 

Karima You-ala had twee jaar geleden een appartement op het oog in Kortrijk. Ze stuurde een mailtje naar het immokantoor. "Ik had eerst mijn eigen voornaam en familienaam ingevuld en kreeg toen een mailtje terug met de vraag om mijn drie laatste loonfiches door te sturen. Ik vond dat nogal vreemd voor een bezoekje, en heb toen een uur of twee later dezelfde aanvraag ingediend met de naam van mijn mama, die een volledig Vlaamse naam heeft. Toen kreeg ik onmiddellijk de vraag wanneer ik kon langskomen."

Ze is dan met haar zoontje het appartement gaan bezoeken onder de naam van haar moeder. Ze vertelt dat ze zeer vriendelijk werd ontvangen door de makelaar. Daarna stuurde ze opnieuw een berichtje onder haar eigen naam om opheldering te vragen over de loonfiches. 

"Ik heb gemeld dat het wettelijk niet verplicht is dat ik mijn loonfiches doorstuur voor gewoon een bezoekje. En dat, als ik het appartement effectief zou huren, het geen probleem is om die te geven. Het immokantoor reageerde toen dat ze die loonfiches vroegen omdat ze vooral op zoek waren naar oudere mensen om het appartement te huren. Toen was ik wel kwaad, omdat ik wist dat dat niet klopte, daar was niets over gezegd tijdens het plaatsbezoek. Ik heb dan gewoon alles doorgegeven aan stad Kortrijk." 

Onderzoek naar discriminatie

Het is onder meer op basis van de melding van Karima You-ala dat Kortrijk een onderzoek begonnen is naar discriminatie op de huurmarkt. Op vraag van de stad werd daarbij niet alleen gemeten op basis van naam of afkomst, maar ook op basis van seksuele geaardheid. Het onderzoek dat uitgevoerd werd door de Vrije Universiteit Brussel richtte zich zowel op makelaars als particulier verhuurders. De onderzoekers werkten met fictieve personen. Telkens lieten ze iemand met een Marokkaanse naam en een Vlaamse naam informeren naar hetzelfde huurpand en ze keken dan wie welke reactie kreeg.

Uit de resultaten blijkt dat kandidaat-huurders met een Marokkaanse naam veel minder worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek dan kandidaat-huurders met een Vlaamse naam. Bij 24 procent van de aanbiedingen voor huurwoningen in Kortrijk door een immomakelaar wordt gediscrimineerd op basis van etniciteit. Bij particuliere verhuur gaat het om een discriminatiegraad van 67 procent. "Aangezien private verhuurders een kleinere groep zijn, komt het gewogen gemiddelde op 27 procent", zegt de Kortrijkse schepen Philippe De Coene (Vooruit). "Dat is een probleem."

Wat seksuele geaardheid betreft zijn de resultaten positiever. "Bij immomakelaars werd daar geen discriminatie vastgesteld", zegt De Coene. "Dat stelt ons gerust." Uitzondering is hier wel de private verhuur, waarbij er toch een lichte discriminatiegraad te zien is van 13 procent. 

Schaarste op de huurmarkt

De stad Kortrijk is ondertussen al gaan samenzitten met de verhuursector. "Het was een gesprek met open vizier. We vroegen aan immokantoren een verklaring waarom die discriminatie op basis van afkomst er toch nog is. Zij zeiden dat ze soms subtiel of minder subtiel onder druk worden gezet door een klant om niet te verhuren aan een bepaalde groep. We willen makelaars en makelaars in opleiding nu versterken door middel van opleidingen, zodat zij aan verhuurders kunnen duidelijk maken dat discriminatie niet kan. Dat werpt zijn vruchten af." 

De immosector zelf voelt zich door het onderzoek geviseerd. "In vergelijking met de particuliere markt doen we het zeker niet slecht", zegt Kristophe Thijs, directeur communicatie van CIB Vlaanderen, de beroepsfederatie van de immomakelaars. Hij wijst er ook op dat de discriminatie niet zozeer bij de makelaars zit, maar bij de klanten. "Wij zetten er op in om makelaars handvatten te geven om daarop te antwoorden, zodat we er alles aan doen om die discriminatie weg te werken."

Hij wijst er ook op dat er momenteel een grote schaarste is op de verhuurmarkt en dat makelaars vaak worden overstelpt door mails voor plaatsbezoeken. "Soms komen er tientallen of meer dan honderd aanvragen binnen om een pand te bezoeken. Het is heel kort door de bocht om dan te stellen dat als er geen antwoord komt, er automatisch sprake is van discriminatie." Hij roept de overheid dan ook op om wat te doen aan de schaarste op de huurmarkt. "Daar zit het voornaamste probleem." 

De stad Kortrijk is niet de eerste centrumstad die een onderzoek doet naar discriminatie op de huurmarkt. Dat gebeurde ook al in Gent en Antwerpen. Uit opvolgonderzoek blijkt daar dat de discriminatie in dalende lijn gaat. Kortrijk hoopt nu op hetzelfde effect. 

Meest gelezen