foto Stad Gent

Gent dreigt met stopzetting vzw Masala als er geen uitleg komt in fraudedossier, oppositie eist meer transparantie

Het Gentse stadsbestuur vraagt vzw Masala uit de Brugse Poort snel duidelijkheid in het fraudedossier dat onderzocht is door de juridische dienst. Als die er niet komt, zal Gent de werking stopzetten en de subsidies terugvorderen. De voltallige oppositie vraagt meer transparantie om mogelijk gesjoemel in de toekomst te voorkomen. 

De werking van vzw Masala uit de Brugse Poort wordt "onder voorwaarden gezet" door de stad Gent. Ze moet binnenkort in een confrontatiegesprek meer uitleg geven over verschillende onduidelijkheden die naar boven zijn gekomen na een juridisch onderzoek van de stad. “Er zijn aantijgingen die ernstige vragen oproepen bij de integriteit van de vzw”, verklaart burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). De vzw werkt in de wijk Brugse Poort op de site van een oude meubelfabriek met jongeren in de wijk.

“Geen manifeste bewijzen van fraude”

Vzw Masala kwam vlak voor de zomer in opspraak toen in de media berichten opdoken over het illegaal verhuren van sociale woningen. De aantijgingen bleken te kloppen en meteen werd dat project stilgelegd. Er kwamen ook andere verhalen naar boven over onduidelijke facturen en mogelijk gesjoemel met subsidies. Uit het juridisch rapport blijkt nu, volgens het stadsbestuur, dat daar geen manifeste bewijzen van zijn. Wel zijn er andere aantijgingen die vragen oproepen. 

Er is duidelijk slecht bestuurd en dat moet meteen veranderen
Mathias De Clercq, burgemeester Gent (Open VLD)

De stad wil meer uitleg en de vzw moet ook met een verbeterplan komen tegen het einde van het jaar. “Het is heel duidelijk dat er slecht bestuurd is en dat daar dringend verandering in moet komen”, verklaart de burgemeester. Hij verwijst onder meer naar een grote diefstal die door de vzw niet is aangegeven én naar onduidelijke betalingen voor de installatie van een keuken. Eén bestuurder van de vzw, die er nu niet meer werkt, zou ook niet altijd volgens de regels gehandeld hebben. 

Oppositie vraagt meer transparantie

De voltallige oppositie stelt zich ernstige vragen bij het juridische rapport van 22 bladzijden dat pas vlak voor de gemeenteraad verspreid werd. “Uit eigen onderzoek weten we dat er facturen zijn zonder verklaring, bewijsstukken die gewoon ontbreken en onregelmatigheden waar in dit onderzoek zelfs geen melding van wordt gemaakt”, stelt Anneleen Van Bossuyt van N-VA. 

De stad kijkt op geen enkele manier naar de eigen verantwoordelijkheid 

Tom De Meester, PVDA

“Ook de transparantie ontbreekt volledig”, onderschrijft ook Johan Deckmyn van Vlaams Belang. “In dit dossier blijkt dat de stadsdiensten niet wisten van elkaar welke subsidies ze aan de vzw gaven.” Van Bossuyt en Deckmyn eisen een Gentse subsidiedatabank waarin duidelijk te zien is welke toelages organisaties krijgen om mogelijk gesjoemel in de toekomst te vermijden. Het stadsbestuur zegt daaraan te werken. 

“De stad belast een kleine vzw met allerlei opdrachten en coördineert dit niet. Ze had dit anders moeten aanpakken maar daar staat helemaal niets over te lezen. De stad ontloopt de eigen verantwoordelijkheden”, fulmineert Tom De Meester van PVDA. 

Confrontatie moet duidelijkheid brengen

Het stadsbestuur betwist de beweringen van de oppositie. Het verwijst naar het onderzoek waarbij er dus binnenkort een confrontatie komt waarin de vzw verder uitleg zal moeten geven. "Als dat niet gebeurt, zullen we ook geld terugeisen. Dat kan via een minnelijke schikking en zelfs via een gerechtelijke procedure", besluit burgemeester De Clercq. De vzw kreeg vorig jaar 120.000 euro subsidies van 5 verschillende departementen. 

Meest gelezen