David rozing

Loonkloof tussen man en vrouw in België bijna volledig verdwenen in 2020, in Wallonië verdienden vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen

Het loonverschil tussen voltijds werkende mannen en vrouwen in ons land is bijna volledig weggewerkt. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel over het jaar 2020. Meer nog: in Wallonië verdienden vrouwen gemiddeld iets meer dan mannen. Al zijn de cijfers vertekend door corona. Bovendien blijft de loonkloof groot bij de deeltijds werkenden.

Een werknemer die in 2020 voltijds aan de slag was, verdiende in België gemiddeld 3.832 euro bruto per maand. Een vrouw kwam uit op 3.821 euro, een man kreeg met 3.837 euro iets meer. De genderloonkloof daalde daarmee naar amper 0,4 procent in 2020. Het jaar ervoor was er nog sprake van een kloof van ruim 4 procent, in het voordeel van de man.

Opvallend: in Wallonië is er voor wat betreft het jaar 2020 zelfs een kleine kloof in het voordeel van de vrouw. Daar ontving de gemiddelde mannelijke werknemer 3.551 euro per maand, terwijl zijn vrouwelijke collega 3.573 euro verdiende. Dat resulteert in een beperkte, negatieve loonkloof van -0,6 procent.

België heeft daarmee voor het eerst een gewest waar vrouwen gemiddeld meer verdienen dan mannen. In Vlaanderen bedraagt de genderloonkloof nog 1,1 procent en in Brussel verdienen mannen 5,4 procent meer dan vrouwen.

"Inhaalbeweging... maar ook weer niet"

"Bij een voltijdse werknemer zien we dat die loonkloof tussen mannen en vrouwen inderdaad zeer sterk gedaald is", zegt Wendy Schelfaut van Statbel. "Het verschil is bijna volledig weggewerkt bij voltijds werkenden." Maar dat de loonkloof op nauwelijks een jaar tijd bijna gedicht is, heeft wel veel te maken met het coronajaar 2020 waar de cijfers betrekking op hebben.

"Het is een inhaalbeweging en eigenlijk ook weer niet", verwoordt Wendy Schelfaut het. "In 2020 zijn veel mensen noodgedwongen deeltijds gaan werken of deeltijds op werkloosheid teruggevallen. Dat ging vaker over lager opgeleide mensen. En vooral in Wallonië zagen we het aantal voltijds werkende vrouwen in horeca of winkels zeer fel dalen, veel meer dan voltijds werkende mannen."

Daardoor krijg je in de cijfers van 2020 qua voltijdse werknemers relatief gezien meer hoger opgeleide vrouwen tegenover lager opgeleide mannen, waardoor de loonkloof enigszins kunstmatig kleiner is geworden tijdens het coronajaar aangezien hoger opgeleiden doorgaans meer verdienen. Een enigszins vertekend beeld dus. 

Bovendien is de kloof tussen mannen en vrouwen wel nog groot bij deeltijds werkenden. Als we ook die groep erbij nemen, blijft de loonkloof voor België op ruim 16 procent. "Ik vrees dat de inhaalbeweging zich nog niet helemaal zal gemanifesteerd hebben als we de cijfers van de komende jaren zullen krijgen. Dit gaat specifiek over 2020", stelt Schelfaut.

Directeurs en barmannen

Een gemiddeld maandloon in 2020 kwam uit op 3.832 euro bruto per maand, al wordt zo'n gemiddelde natuurlijk opgetrokken door grootverdieners. Het mediaanloon ligt dan ook een stukje lager; op 3.550 euro bruto per maand.

Dat betekent dat de helft van de voltijds tewerkgestelde werknemers in ons land minder verdient dan dat bedrag, de andere helft krijgt een hoger salaris. 10 procent van de voltijdse werknemers verdient minder dan 2.334 euro bruto per maand. De 10 procent best verdienenden ontvangt minstens 5.991 euro bruto per maand.

Directeurs van grote ondernemingen verdienen het meest en mogen gemiddeld rekenen op 10.717 euro bruto per maand, kelners en barmannen bengelen met 2.450 euro bruto onderaan.

Meest gelezen