Leuven

Centrumsteden voeren druk op Vlaamse regering op: "Meer middelen nodig om alle uitdagingen aan te pakken"

De 13 Vlaamse centrumsteden voeren de druk op minister-president Jambon (N-VA) op en gooien hun eisen voor het begrotingsakkoord op tafel. Ze vragen de komende drie jaar extra middelen voor het gemeentefonds en daarna een structurele bijpassing zodat ze een goede dienstverlening kunnen bieden aan burgers en bedrijven. "We weten wat er op de tafel van de onderhandelaars ligt, maar er is meer nodig om alle uitdagingen aan te kunnen pakken", zegt Wim Dries van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

"Het zijn moeilijke en zorgwekkende tijden en ook de financiële middelen van de gemeenten staan onder druk", zegt Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van de VVSG in "De ochtend" op Radio 1. "Het water staat aan de lippen van de centrumsteden en dan is dat zeker ook het geval in de 300 andere Vlaamse steden en gemeenten."

Gisteren zijn de burgemeesters van die 13 Vlaamse centrumsteden samengekomen en hebben ze hun eisen voor het Vlaamse begrotingsakkoord vastgelegd. "We hebben aan de Vlaamse, maar ook aan de federale regering de vraag - die we in het verleden ook al gesteld hadden - herhaald om ons beter te ondersteunen zodat we goede dienstverlening kunnen bieden aan onze burgers en bedrijven", zegt Dries. 

Beluister hier het volledige gesprek met Wim Dries in "De ochtend" op Radio 1:

Maar wat betekent die vraag concreet? Morgen zou de Vlaamse regering met een Septemberverklaring moeten komen waarin het Vlaamse begrotingsakkoord wordt toegelicht en daarin zou ook meer duidelijkheid moeten geschapen worden over de toekomst van het gemeentefonds. Dat is een Vlaamse subsidie die wordt verdeeld onder de lokale besturen en staat in voor ongeveer een vijfde van de inkomsten van steden en gemeenten. Een belangrijke bron van inkomsten dus. 

Het gemeentefonds had de laatste twintig jaar een vaste groeivoet van 3,5 procent, maar in tijden van uitzonderlijke inflatie vragen de centrumsteden nu of er een bijkomende inspanning kan gedaan worden. Zo'n inspanning zou overigens al op tafel liggen van de regering, er is op dit moment sprake van een verhoging van het fonds van zo'n 100 miljoen euro voor de komende drie jaar. "Maar er is nog meer nodig om alle uitdagingen die er zijn aan te kunnen pakken", stelt Dries. 

De centrumsteden stellen voor om het fonds dit jaar met 100 miljoen euro te verhogen, het jaar erna met 200 miljoen, in 2024 met 300 miljoen en om daarna terug te keren naar de vaste groeivoet van 3,5 procent. "Zo kunnen we deze moeilijke jaren doorkomen en ook in de toekomst een gezonde financiering behouden", verduidelijkt Dries.

"Snoeien in overheidsinvestering is slecht nieuws voor de economie"

De burgemeesters beseffen dat iedereen in tijden van crisis inspanningen moet doen, maar wijzen erop dat ze ook al heel veel gedaan hebben. "We hebben al gesnoeid in personeel en dienstverlening, maar op dit moment beginnen de gemeenten ook al te kijken of bepaalde investeringen kunnen uitgesteld worden. Dat is slecht nieuws natuurlijk voor de economie, want de gemeenten staan in voor ongeveer 35 procent van de overheidsinvesteringen in het land."

"We beseffen ook dat heel wat fondsen zelfs geen vaste groeivoet kennen, maar het zijn vaak de gemeenten die dan de schokken opvangen, zoals tijdens de coronacrisis het geval was en nu ook opnieuw met de oorlog in Oekraïne. De Vlaamse en federale regeringen moeten een balans daartussen vinden, maar we vinden het net daarom ook belangrijk dat zij onze standpunten kennen."

Meest gelezen