radio2

Gezuiverd afvalwater om landbouwgrond te irrigeren in Kinrooi: "Dit is een primeur voor Vlaanderen"

In Kinrooi wordt een landbouwgrond geïrrigeerd met gezuiverd afvalwater met als doel te evolueren naar een duurzaam watersysteem. De eerste resultaten van het proefproject zijn veelbelovend volgens de onderzoekers.

De landbouwgrond aan de Susenweg in Kinrooi is proefgrond van het project “Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie” dat uitgevoerd wordt door de Bodemkundige Dienst van België, de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Aquafin en Boerennatuur Vlaanderen. Vorig jaar gebeurde de aanleg van het systeem, waarvan de eerste resultaten nu gekend zijn. “De bedoeling van het project is om een drainagesysteem, dat normaal dient om water af te voeren, om te bouwen naar een systeem dat water aanvoert”, legt Tom Coussement uit, onderzoeker van de Bodemkundige Dienst van België.

“Het water dat via de beken naar de Noordzee vloeit, willen we gebruiken om te infiltreren in ons watersysteem in de bodem. Zo kan het dienen om de grondwatertafels aan te vullen tijdens extreme droogte, maar ook om het landbouwgewas beter te doen groeien. Daarvoor is dan geen bovengrondse irrigatie meer nodig, maar enkel ondergrondse subirrigatie”, verklaart Coussement.

radio2

“We gebruiken gezuiverd afvalwater, waarvan we stalen genomen hebben die aantonen dat het van hoge kwaliteit is en er geen gevaarlijke pathogenen of metalen in zitten. De komende jaren zullen we de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houden om te kijken of er problemen ontstaan”, benadrukt Coussement. “Maar de eerste resultaten zijn veelbelovend, dus we verwachten geen problemen.” 

Gezuiverd, behandeld en gecontroleerd

Sommige mensen vragen zich af of het gebruik van afvalwater geen risico’s met zich meebrengt. Maar het water wordt eerst gezuiverd, behandeld en gecontroleerd, benadrukt ook Pascal Verhoest, communicatiewetenschapper aan de VUB: “Het is begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken over de kwaliteit van het water, maar dat is niet nodig. Het water is perfect bruikbaar en de niveaus van PFOS en PFAS, bijvoorbeeld, zijn beneden het waarneembare niveau. Door de toenemende droogte en de dreigende waterschaarste, zal dit op termijn een succesvolle oplossing worden.”

“In Kinrooi wordt vandaag geschiedenis geschreven”, zegt Steve Meuris, van Boerennatuur Vlaanderen. “Dit is een primeur voor Vlaanderen. Je kan nergens anders een landbouwperceel vinden waar er ondergronds geïrrigeerd wordt met gezuiverd afvalwater. Dat kan momenteel wettelijk gezien nog niet, behalve in een proefcontext als dit. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar natuurlijk moeten we nog een aantal jaar metingen uitvoeren.” 

Door de toenemende droogte en de dreigende waterschaarste, zal dit op termijn een succesvolle oplossing worden

Pascal Verhoest, communicatiewetenschapper VUB

Zo groen

Boer Frank Bongers is alvast tevreden met de resultaten op zijn landbouwgrond. Hij was verbaasd om te zien dat zijn gras zo groen was na zo’n droge zomer. “Ondanks die droogte ondervonden we dat het perceel hetzelfde bleef als vorig jaar, toen het enorm veel regende. Mijn bevindingen zijn erg positief en ik hoop dat de komende tijd zo blijft.” 

Momenteel kost het boer Bongers niets, omdat het een proefproject is. Hoeveel dit systeem uiteindelijk zal kosten, is moeilijk te zeggen. Het hangt namelijk van verschillende factoren af, zoals de grootte van de landbouwgrond en wat er geteeld wordt.  

Meest gelezen