ddp images

Kenniscentrum borstkanker: "Kwart van de vrouwen loopt risico om borstkanker te laat op te merken"

Een kwart van de vrouwen loopt een hoger risico om borstkanker te laat op te merken, omdat ze te weinig alert zijn voor signalen die kunnen wijzen op een eventuele borstkanker. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 vrouwen van Pink Ribbon, het kenniscentrum voor borstkanker. De organisatie ontwikkelde op basis van de studie een nieuwe tool waarmee vrouwen voortaan zelf kunnen nagaan in hoeverre ze risico lopen om borstkanker laattijdig te ontdekken.

Pink Ribbon, de nationale organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker, heeft vandaag de resultaten voorgesteld van een grote landelijke studie over borstbewustzijn, preventie en tijdige opsporing van borstkanker. Voor de studie bevroeg het onderzoeksbureau IVOX, op initiatief van Pink Ribbon, in augustus 1.000 Belgische vrouwen over hun borsten, hun kennis van de risico’s op borstkanker en hun attitude ten opzichte van tijdige opsporing. 

Uit de enquête blijkt dat een op de vier vrouwen te weinig alert is voor signalen die kunnen wijzen op een eventuele borstkanker. Daardoor lopen ze een hoger risico om borstkanker laattijdig te ontdekken. "Het is dan ook heel belangrijk om alarmsignalen te herkennen", zegt Marleen Finoulst van Pink Ribbon.

Wat zijn de grootste alarmsignalen?
Lang niet alle alarmsignalen waren bij de bevraagden bekend. De meerderheid wist nog dat een knobbeltje of deukje in of op de borst of onder de oksel kan wijzen op borstkanker, maar slechts een minderheid weet dat ook een ingetrokken tepel of vochtverlies uit de tepel of een veranderde vorm of kleur van de borst kan wijzen op borstkanker.

Een op de drie vrouwen schaamt zich voor haar borsten

Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Een op negen vrouwen wordt ermee geconfronteerd. Toch blijkt uit de bevraging dat de kennis van borstkanker nog ondermaats is. Drie op de tien van de ondervraagde vrouwen weten niet goed wat borstkanker precies inhoudt en een kwart weet niet waar ze betrouwbare informatie kan vinden over de ziekte.

Om de signalen te kunnen herkennen, moet je natuurlijk ook durven kijken. Uit het onderzoek blijkt ook dat zes op de tien vrouwen de spiegel mijden en te weinig of zelfs niet naar hun borsten kijken. Eén derde schaamt zich soms over haar borsten. 

Nieuwe "mammoquiz"

Om vrouwen te wijzen op de signalen van borstkanker, heeft Pink Ribbon een vernieuwde versie van de "Mammoquiz" ontwikkeld. Daarmee kan een vrouw zelf nakijken in hoeverre ze risico loopt om borstkanker vroegtijdig te ontdekken of te missen. “Ons onderzoek brengt aan het licht dat te weinig vrouwen alert zijn voor de tekens van borstkanker, terwijl 6 op de 10 borstkankers door vrouwen zelf ontdekt worden", licht Hilde Debackere, gedelegeerd bestuurder bij Pink Ribbon toe.

Pink Ribbon stelde vandaag ook haar nieuwe campagne en het nieuwe lintje voor dit jaar voor.

Meest gelezen