Helft van sportclubs maakt verlies of zit aan financiële reserves door hoge energieprijzen: "Alarmerende cijfers"

Bijna de helft van de sportclubs maakt verlies of moet zijn financiële reserves aanspreken door de hoge energieprijzen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. De koepelorganisatie vraagt dringend financiële steun van de overheden. Ze wil ook dat sportclubs gratis een energiescan kunnen laten uitvoeren om te bekijken welke energiebesparende investeringen nodig zijn.

Om te achterhalen hoe hard de energiecrisis weegt op de sportsector, heeft de Vlaamse Sportfederatie meer dan 750 amateurclubs in verschillende sportdisciplines bevraagd. Het resultaat van die bevraging is "alarmerend", stelt Pieter Hoof, algemeen directeur van de koepelorganisatie van sportfederaties en hun sportclubs. 

17 procent van de sportclubs maakt structureel verlies en 30 procent spreekt momenteel zijn laatste financiële reserves aan. Bijna de helft van de sportclubs zit met andere woorden in financiële problemen. Slechts 18 procent geeft aan er financieel nog goed voor te staan.

We vrezen dat binnenkort nog veel clubs voor onaangename verrassingen zullen komen te staan

Pieter Hoof - algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie

"De cijfers tonen dat onze amateurclubs op financieel vlak voor een grote uitdaging staan", aldus Hoof. "We vrezen bovendien dat binnenkort nog veel clubs voor onaangename verrassingen zullen komen te staan. Op dit moment is het voor vele verenigingen immers giswerk naar hoe gemeenten de stijgende energiefactuur zullen doorrekenen in de huurprijs."

Lidgeld verhogen als laatste redmiddel

Heel wat Vlaamse sportclubs krijgen ook torenhoge voorschotfacturen in de brievenbus. Bij de clubs waar de voorschotfactuur al werd aangepast, is die gemiddeld bijna 2,5 keer hoger dan voordien. Vooral de prijs van gas, waar veel clubs mee verwarmen, duwt de prijs de hoogte in.

Vier op de tien clubs (44 procent) neemt dan ook al maatregelen om zijn energiefactuur te temperen. Ze zetten de verwarming lager of zelfs helemaal uit (70 procent) of verplichten leden bijvoorbeeld om minder lang te douchen (10 procent). Voor 7 procent van de clubs is het lidgeld verhogen onvermijdelijk geworden. 35 procent zoekt naar andere bronnen van inkomsten zoals extra sponsoring of een extra eetfestijn.

"Als clubs de stijgende kosten moeten compenseren om het hoofd boven water te houden, is het lidgeld verhogen jammer genoeg het laatste redmiddel", zegt Hoof. "Maar we willen uiteraard vermijden dat mensen uit de boot vallen omdat ze het lidgeld van de sportclub niet meer kunnen betalen."

Grote energieverslinders in kaart brengen

De Vlaamse Sportfederatie vraagt daarom dringend financiële steun. "Zowel de federale, Vlaamse als lokale overheden moeten hun duit in het zakje doen om de sportclubs door deze crisis te loodsen. Wij vernemen alvast dat minister Weyts (Vlaams minister van Sport, N-VA) middelen vrijmaakt om de sportclubs hierin te ondersteunen. We kijken uit naar een constructief overleg over hoe die middelen het beste besteed kunnen worden."

Gisteren maakte minister-president Jan Jambon (N-VA) bekend dat de Vlaamse regering 200 miljoen euro voorziet om de energiefacturen van scholen, zorginstellingen en andere publieke instellingen betaalbaar te houden. Ook de jeugd-, cultuur- en sportsector zou van dat geld gebruik kunnen maken. De precieze verdeelsleutel is nog niet bekend.

Naast financiële steun wil de koepelorganisatie dat sportclubs ook toegang krijgen tot gratis energiescans. De helft van de sportclubs heeft immers geen enkel idee van zijn jaarlijks energieverbruik. "Met zo'n gratis energiescan kunnen ze samen met de stad of gemeente in kaart brengen wat de grootste energieverslinders op de club zijn en hoe ze die kunnen aanpakken", legt Hoof uit.

"De gemeenten die eigenaar zijn van de sportinfrastructuur kunnen na zo'n scan gericht investeren om de sportaccommodaties in Vlaanderen energiezuiniger te maken. Veel clubs hebben bijvoorbeeld nog geen zonnepanelen of warmtepompen en hebben niet de middelen om daarin te investeren", voegt hij nog toe.

Meest gelezen