Veel Limburgse bedrijven zullen minder personeel houden en een beroep doen op tijdelijke werkloosheid

1 op de 4 ondernemingen in Limburg verwacht in de komende 6 maanden een daling van het aantal werknemers. In de industrie verwacht 54 procent van de bedrijven een beroep te zullen doen op tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit een enquête die ondernemersorganisatie VOKA deze week hield bij meer dan 600 Vlaamse bedrijven.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van VOKA-Kvk Limburg, noemt de resultaten van de bevraging in Limburg onthutsend. “Onze bedrijven verwachten in het komende kwartaal een gemiddelde omzetdaling met 5 procent en in 2023 nog eens 5 procent. De recessievrees weegt ook op de aanwervingsplannen. Ondernemingen doen er alles aan om deze crisis door te komen, maar de energie- en de loonkosten moeten onder controle gehouden worden om erger te vermijden. Daarbij pleit VOKA nogmaals om de netto-lonen te indexeren in plaats van de bruto-lonen, wat zowel de werkgevers als werknemers ten goede zou komen."

De Limburgse economie stevent deze winter af op een recessie

Johann Leten, VOKA-Limburg

Tegelijk met de dalende omzet blijven de kosten waarmee bedrijven in Limburg geconfronteerd worden, oplopen. De inputkosten liggen nu 43 procent hoger dan 12 maanden geleden en de ondernemingen vrezen dat daar de komende twee kwartalen nog eens 30 procent bijkomt. Ze zijn vooral bezorgd om de energie- en loonkosten. Slechts de helft van de ondernemingen geeft aan de stijgende loonkost te kunnen doorrekenen in hun prijzen. Volgens VOKA stevent de Limburgse economie deze winter dan ook af op een recessie.

Minder investeringen en minder personeel

De slechte vooruitzichten maken dat ondernemingen hun groei- en investeringsplannen bijstellen. Eén op drie bedrijven in Limburg heeft de activiteiten vandaag al teruggeschroefd. Toekomstige investeringsplannen worden met 18 procent verminderd. Op het vlak van werkgelegenheid zegt 1 op de 4 bedrijven het in de komende 6 maanden met minder personeel te stellen. Vier op de tien verwachten in de komende maanden een beroep te moeten doen op tijdelijke werkloosheid, in de industrie gaat het zelfs om 54 procent. Enige positieve trend is dat de toeleveringsproblemen die sinds het einde van de coronacrisis waren ontstaan, stilaan afnemen. 

Meest gelezen