De Franse Gemeenschap wil Nederlands invoeren als verplicht vak in Waalse scholen: "Franstaligen nemen voorsprong"

Als het van minister van Onderwijs in de Franse gemeenschap Caroline Désir afhangt, moeten kinderen in Waalse scholen vanaf het derde leerjaar Nederlands of Duits leren. Met het plan wil de minister de kennis van de officiële landstalen opwaarderen. "Als het er doorkomt, neemt Franstalig België zelfs een voorsprong op Vlaanderen", zegt politoloog Dave Sinardet (VUB) in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Minister van Onderwijs in de Franse gemeenschap Caroline Désir (PS) wil het vak Nederlands of Duits verplichten vanaf het derde leerjaar basisonderwijs, en dat vanaf het schooljaar 2027-2028. Dat zegt ze in La Libre Belgique. In Brussel is Nederlands al verplicht vanaf het derde leerjaar. Dat is ook het geval in de Waalse gemeenten aan de taalgrens. Elders in Wallonië wordt het vak pas vanaf het vijfde leerjaar gegeven en kunnen leerlingen kiezen tussen Nederlands, Engels of Duits. 

"Een belangrijke stap voor Franstalig België", reageert politicoloog Dave Sinardet. "Het was een voorstel van Ecolo. Het leek een stille dood te sterven, omdat coalitiepartners PS en MR er niet voor stonden te springen. Het is toch wel verrassend dat er effectief werk van wordt gemaakt."

BEKIJK - Patrick geeft Nederlandse les aan Waalse kleutertjes: "Hoe ouder je wordt als Franstalige, hoe moeilijker het wordt om de Nederlandse klanken te reproduceren"

Videospeler inladen...

"Engels veel aantrekkelijker"

Bij ons in Vlaanderen is Frans een verplicht vak vanaf het vijfde leerjaar. Scholen mogen er ook al vroeger mee beginnen, vanaf het derde leerjaar in Vlaanderen en vanaf het eerste leerjaar in Brussel, op voorwaarde dat de leerlingen voldoende Nederlands kennen. 

In het schooljaar 2019-2020 volgde 64 procent van de leerlingen in het zesde leerjaar in Wallonië Nederlands, in het middelbaar slechts 47 procent. Ook blijkt dat 28 procent van de Waalse leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in het zesde middelbaar waren ingeschreven, tijdens hun schooltijd nooit één uur Nederlands hebben gehad. Waar komt die matige interesse vandaan? "Engels is natuurlijk veel aantrekkelijker voor jongeren dan Nederlands", zegt Sinardet. "Maar er zijn toch wel veel voordelen op vlak van tewerkstelling bijvoorbeeld. En als je in een meertalig federaal land woont, vind ik het logisch dat je de andere landstaal verplicht moet aanleren."

"Franstaligen nemen voorsprong"

Franstalig België mikt op het schooljaar 2027-2028 om het plan in te voeren. "Er is tijd nodig om voldoende leerkrachten te vinden. Ook in het zuiden van het land is er een lerarentekort", zegt Sinardet. "Idealiter krijgen de Franstaligen Nederlandse les van een native speaker. Dus misschien kunnen Vlaamse leerkrachten daar gaan lesgeven. Of kunnen we leerkrachten uitwisselen."

Sinardet vindt het alvast een goed plan. "Als dit wordt doorgevoerd, neemt Franstalig België zelfs voorsprong op Vlaanderen. Bij ons is Frans pas verplicht in het vijfde leerjaar. In heel Franstalig België zouden ze al in het derde leerjaar een tweede taal aangeleerd krijgen. Hoe vroeger, hoe beter."

Meest gelezen