© Zoonar.com/Elnur Amikishiyev - portal.belgaimage.be

Eén op de drie dodingen wordt niet ontdekt: hoe komt dat? En over welke dodingen gaat het?

Jaarlijks worden naar schatting 70 dodingen niet opgemerkt. Dat blijkt uit cijfers van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde uit 2013. "We hebben meer specialisten nodig", zegt Wim Van de Voorde, hoofd van de Dienst Forensische Geneeskunde in het UZ Leuven. Daarom wil federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) 2,25 miljoen euro extra investeren om meer expertisecentra te openen.

In ons land worden jaarlijks 140 dodingen geregistreerd. Daarbovenop zouden er jaarlijks zo'n 70 dodingen onopgemerkt blijven. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil daarom 2,25 miljoen euro investeren in twee gespecialiseerde forensische centra. Daar kunnen dan meer lijkschouwingen uitgevoerd worden én kunnen meer specialisten aan de slag.

Dat er zo veel dodingen onopgemerkt blijven, ligt volgens Wim Van de Voorde, hoofd van de Dienst Forensische Geneeskunde in het UZ Leuven en gerechtsdokter, namelijk grotendeels aan een tekort van specialisten op het terrein. "Er moeten meer specialisten ter plaatse kunnen gaan om ongewone overlijdens te onderzoeken." Het zijn vooral dat soort overlijdens die door de mazen van het net glippen en niet worden onderzocht. Ongewone overlijdens zijn niet hetzelfde als verdachte overlijdens. Bij een verdacht overlijden is het al snel duidelijk dat het niet gaat om een natuurlijke dood.

Bij een ongewoon overlijden is het niet meteen duidelijk dat het om een doding gaat. Er wordt vooral gekeken naar de situatie, legt Van de Voorde uit. "Bijvoorbeeld een lichaam dat is gevonden in het water, aan een trap of na een brand." Het is vooral in deze groep dat sommige dodingen niet worden ontdekt."Het gaat om onverwachte of plotse overlijdens zonder aanknopingspunt. Vaak gaat men er dan van uit dat het hartinfarct zal zijn."

Men gaat er vaak vanuit dat de doodsoorzaak een hartinfarct zal zijn

Wim Van de Voorde, gerechtsdokter

Daar bestaan protocollen voor, maar die worden niet altijd gevolgd, weet Van de Voorde. "Het is de taak van de arts om het overlijden vast te stellen. Die moet een document invullen waarop eventueel gerechtelijk geneeskundig bezwaar kan worden aangetekend. Artsen hebben daar moeite mee en weten niet hoe ze dat moeten interpreteren. Bovendien zijn artsen opgeleid om mensen te helpen, geen overlijdens te onderzoeken", aldus Van de Voorde. 

Uiteindelijk toch moord

Van de Voorde heeft zelf ook al autopsies uitgevoerd waarbij er voordien geen duidelijke signalen waren, maar het uiteindelijk toch om een doding ging. Zo werd een man van rond 50 jaar oud dood gevonden door zijn vrouw. "Men beschouwde het als een natuurlijk overlijden want er is niets vast te stellen. Door de geruchtenmolen achteraf wordt er toch beslist om een autopsie uit te voeren. Op het einde van de rit blijkt die man verdovende middelen te zijn toegediend en werd hij door zijn echtgenote om het leven gebracht met een plastic zak over het hoofd."

Een ander spraakmakend voorbeeld dat Van de Voorde aanhaalt is dat van een andere man die plots neervalt. "De hulpdiensten worden erbij gehaald en de echtgenote vertelt dat haar man de ochtend zelf al pijn had op zijn borst en arm. De MUG-arts gaat ervan uit dat het gaat om een hartinfarct. Uiteindelijk wordt een klein gaatje in de nek gevonden, de man was neergeschoten", vertelt Van de Voorde. "Het is puur toeval dat dat is ontdekt."

BEKIJK - Van de Voorde haalt verschillende voorbeelden aan waarbij in eerste instantie geen ongewoon of verdacht overlijden wordt vastgesteld, maar het toch gaat om een moord:

Videospeler inladen...

Daarom moeten er dus volgens Van de Voorde meer specialisten op locatie kunnen komen "om met een kritische blik te kunnen kijken en eventueel vast te stellen dat een onnatuurlijke dood niet uit te sluiten is. Wij zijn opgeleid om een lichaam volledig te onderzoeken volgens een vast stramien." Verder moet er volgens Van de Voorde een systeem komen "via enkele instituten waar specialisten kunnen werken, artsen worden opgeleid en een permanentie kan worden opgezet om het parket 24 uur op 24, 7 dagen op 7, te ondersteunen." Daar hoopt de federale minister met de extra investeringen dus een oplossing voor te bieden.

Meest gelezen