Canva

Turnhout voert strijd tegen ratten op: "We zullen ook eigen burgers op hun verantwoordelijkheid wijzen"

De stad Turnhout wil de strijd aangaan met de groeiende rattenpopulatie in de stad. Het stadsbestuur krijgt de laatste weken steeds meer klachten. "We gaan drastische maatregelen treffen bovenop de acties die we al ondernemen", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). 

De stad Turnhout kondigt nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen de rattenpopulatie in de stad. "We hebben van meerdere burgers klachten binnengekregen over ratten in het stadscentrum en de aanpalende woonwijken. Die nemen we serieus en we zullen dan ook een tandje bijsteken om het ongedierte te bestrijden", aldus burgemeester Paul Van Miert (N-VA). 

De huidige maatregelen volstaan dus niet. "Naast onze eigen rattenvangersdienst, hebben we nu al vergif verspreid op zo'n 80-tal plaatsen. Dat vergif is geplaatst in buizen of onderin openbare vuilnisbakken, zodat er zeker geen gevaar is voor mensen of huisdieren."  

Tegelijk niet en wel met vergif

Zo zal de stad een nieuw slim verdelgingssysteem uittesten. Dat systeem, dat vanop afstand bediend en gevolgd kan worden, gebruikt geen vergif. "Het gaat om een soort grote kasten waar de ratten met voer naartoe worden gelokt. Gif komt er niet aan te pas. Als dat nieuwe systeem goede resultaten geeft, dan breiden we het verder uit." 

Mensen moeten beseffen dat zelfs goedbedoelde vogelvoeding die achtergelaten wordt het ongedierte aantrekt

Paul Van Miert (N-VA)

Toch laat de stad vergif niet helemaal links liggen. Zo neemt de groendienst binnenkort een nieuw vergif in gebruik, dat efficiënter zou moeten zijn. Ook zal er gratis vergif aan inwoners uitgedeeld worden vanaf 1 november. "Ik weet dat dat niet populair is, maar in tijden van nood moeten we stringente maatregelen nemen. We geven met het gif ook een handleiding mee, zodat mensen weten hoe ze het veilig kunnen gebruiken, en we rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin en solidariteit ", aldus de burgemeester. 

Burgers extra sensibiliseren en eventueel beboeten

Maar Van Miert en zijn stadsbestuur willen hun inwoners nog harder betrekken in de strijd tegen de ratten. "Mensen mogen altijd melding doen. Maar we gaan hen zeker ook oproepen om zelf op hun afval te letten. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat alles wat ze achterlaten, ook al draait het om vogelvoeding, het ongedierte aantrekt."  

Op de volgende gemeenteraad zal ook een voorstel ingediend worden waarmee het stadsbestuur vervuilers aansprakelijk wil stellen. "We hebben onze stadswachten omgeschoold tot zwerfvuilwatchers. Zij zouden voortaan mensen die heel doelbewust afval ergens achterlaten kunnen beboeten. Ik denk dan aan mensen die vuilniszakken achterlaten bij glasbakken. Dat zorgt voor heel veel overlast. We gaan niet alleen sensibiliseren, maar die mensen op hun verantwoordelijk wijzen", besluit de burgemeester. 

Meest gelezen