School in Arendonk stelt onderwijsminister Weyts in gebreke voor plaatstekort in buitengewoon onderwijs: "Onze leerkrachten kunnen het niet meer aan"

De directeur van basisschool Sint-Clara in Arendonk stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in gebreke omdat er te weinig plaatsen zijn in het buitengewoon onderwijs. "Er zitten bij ons op school kinderen die er niet thuishoren. Dat is zowel voor onze leerkrachten als voor de andere kinderen niet meer doenbaar", zegt directeur Gert Damen. Met een open brief hoopt hij dat de minister ook nadenkt over een betere ondersteuning voor de scholen.

"Kinderen die een doorverwijzing krijgen naar het buitengewoon onderwijs in de loop van het schooljaar, moeten we toch een volledig jaar bij ons op school houden. Dat zijn kinderen die vaak inhoudelijk moeilijk kunnen volgen, en ook fysiek de pedalen verliezen. We hebben daar handen en ogen voor tekort", zegt de directeur van basisschool Sint-Clara in Arendonk, Gert Damen aan Radio 2 in Antwerpen.

"Het vergt heel veel van onze leerkrachten, ze kunnen dat ook emotioneel niet aan. Als ik zie dat leerkrachten van 40 het niet meer aankunnen omdat ze ervoor moeten zorgen dat de andere kinderen in de klas zich veilig voelen, omdat er één kind in de klas zit, dat er niet thuishoort, dan maak ik mij ernstig zorgen. Dat is voor alle kinderen moeilijk, ook voor de ouders", zegt de directeur.

"Wij voelen ons machteloos, naar de kinderen in de klas toe, maar ook naar de ouders van wie het kind nog een jaar moet wachten om in de juiste omgeving te kunnen opgroeien. Ouders die het vaak thuis ook moeilijk hebben. Dat kind blijft schreeuwen tot het geholpen wordt", zegt Damen.

"Met de brief naar Vlaams minister Ben Weyts hoop ik dat ze goed nadenken over een goede ondersteuning van de scholen. Dat scholen bijgestaan worden door kinesisten, logopedisten en psychologen op school, die leerkrachten en kinderen kunnen bijstaan, wanneer het echt nodig is", besluit Damen.

Aanbod stijgt, maar vraag naar plaatsen stijgt nog sneller

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts laat intussen via zijn perswoordvoerder weten dat er sinds het begin van de regeerperiode al meer dan 5.000 plaatsen zijn bijgekomen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. Zo komt er vanaf volgend schooljaar een nieuwe "noodschool" in Antwerpen met plaats voor meer dan 200 kinderen in het buitengewoon onderwijs.

En bij de meest recente begrotingsbesprekingen van vorige week zijn er nog eens extra middelen voor onderwijs vrijgemaakt, ook voor het buitengewoon onderwijs. Ook wordt vanaf volgend schooljaar het "leersteundecreet" uitgerold. Dat zorgt er ondermeer voor dat scholen van het gewoon onderwijs, beter ondersteund worden om kinderen met zorgnoden bij te staan. Maar ondanks het feit dat het aanbod stijgt, stijgt de vraag nog sneller, laat de woordvoerder nog weten.

Meest gelezen