Goed nieuws voor wie kanker had of chronisch ziek is: recht om vergeten te worden door verzekeraars gaat sneller in en wordt uitgebreid

De Kamercommissie Economie heeft een aantal wetsvoorstellen goedgekeurd waardoor het recht om door je verzekeringsmaatschappij te worden vergeten al na 5 in plaats van na 10 jaar ingaat en ook wordt uitgebreid naar de verzekering gewaarborgd inkomen. Die wijziging is belangrijk voor wie een kankerbehandeling heeft ondergaan of voor wie een chronische ziekte heeft.

Eerst en vooral wordt de termijn om vergeten te worden van 10 op 5 jaar gebracht. Dat betekent dat een verzekeringsmaatschappij voor een genezen verklaarde kankerpatiënt na 5 jaar geen bijpremies mag vragen voor een schuldsaldoverzekering. De regeling zal ook gelden voor de verzekering gewaarborgd inkomen, die je bij ziekte of invaliditeit een vergoeding uitbetaalt.

Dat is toch wel heel belangrijk, zeker voor een aantal chronische ziektes

Advocate Magali Feys

"Dat is toch wel heel belangrijk, zeker voor een aantal chronische ziektes", legt advocate Magali Feys uit in "De wereld vandaag", op Radio 1. Feys is gespecialiseerd in gegevensbeschermingsrecht. "Die mensen kunnen een normaal leven leiden als die ziekte onder controle is, maar het kwam vaak voor dat je op grond daarvan geen schuldsaldoverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen kon krijgen, tenzij je een hogere premie betaalde."

"Voor hepatitis C mag men geen bijpremie voor een overlijden vragen", aldus Feys. "Dat is echt begrensd, en dat is zeer belangrijk voor die mensen omdat dat vroeger geen paal en perk aan gesteld was. Dan kan je natuurlijk geconfronteerd worden met zeer zware bijpremies."

De arts is deontologisch verplicht om je daarin bij te staan

Advocate Magali Feys

De beruchte vragenlijsten die verzekeringsmaatschappijen je voorschotelen zullen dus allicht korter worden. "Het principe gaat ervan uit dat je moet vragen wat relevant is om de risicobeoordeling te doen", zegt Magali Feys. Als er bijvoorbeeld wordt gevraagd of je psychologische ondersteuning krijgt, dan hoef je die vraag niet te beantwoorden.

"De arts is deontologisch verplicht om je daarin bij te staan en heeft de verplichting om jou te adviseren en dus niet de pet opzetten van arts van de verzekeringsmaatschappij", zegt Feys. De arts kan je argumenten aanleveren. "Wanneer de vraag niet relevant is, ben je dus niet verplicht om die beantwoorden."

Maar als je bijvoorbeeld een kankerbehandeling ondergaat, moet je dat wel melden. "Zoniet kan je verzekering nietig worden verklaard, en dat heb je liever ook niet." Liegen als je de vragenlijst invult mag niet. "Je mag geen onjuiste informatie geven", zegt Magali Feys. Dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een klacht wegens valsheid in geschrifte. 

Meest gelezen