17 Limburgse organisaties uit de zorg- en welzijnssector gaan samenwerken met UHasselt en hogescholen PXL en UCLL

17 Limburgse organisaties uit de zorg- en welzijnsector gaan samenwerken met de UHasselt en de hogescholen PXL en UCLL. Bij die organisaties zitten niet alleen de eerstelijnszones uit de gezondheidszorg, maar ook de twee Limburgse ziekenhuisnetwerken en organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg en de palliatieve zorg. Het is de bedoeling om de zorg te verbeteren.

17 organisaties uit de gezondheidszorg, Limburgse ziekenhuisnetwerken en organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg en de palliatieve zorg ondertekenden gisteren een charter waarin staat dat ze gaan samenwerken met hogescholen PXL en UCLL en Universiteit Hasselt. De samenwerking heeft als hoofddoelstelling het realiseren van innovatie en verbinding en zet ook in op het faciliteren van kennisdeling en samenwerking tussen partners om zo de eerstelijnszones in Limburg te versterken.

Data nog onvoldoende benut

In ziekenhuizen zijn er veel data aanwezig: patiënten vullen bijvoorbeeld tevredenheidsenquêtes in. In eerstelijnszones is dat voorlopig veel minder het geval en dat hopen de 17 organisaties nu dus te verbeteren. De samenwerking en uitwisseling tussen de eerstelijnszones en kennisinstellingen zorgen ervoor dat wetenschappelijke kennis en innovaties beter kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Omgekeerd voedt de kennis uit de dagelijkse praktijk ook het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs.

Kaat Ieven, huisarts en voorzitter van de eerstelijnszone Kemp en Duin, geeft een concreet voorbeeld: "In onze eerstelijnszone zagen we dat de vaccinatiegraad tegen het coronavirus in bepaalde wijken veel lager lag dan het gemiddelde. Binnen die wijken hebben we in huisartsenpraktijken studenten ingeschakeld om extra informatie te geven aan mensen die zich niet lieten vaccineren. We blijven met de vraag zitten wat daar het effect van is geweest. Nu de hogescholen en universiteit meer betrokken worden gaan we zo'n dingen in de toekomst hopelijk beter kunnen nagaan."

Meest gelezen