Nieuw bloed- en urineonderzoek bij jongeren rond Umicore in Hoboken, Hemiksem en Kruibeke: "Nog meer zware metalen onderzoeken" 

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) gaat in 2023 samen met enkele partners bloed- en urinestalen onderzoeken van 200 jongeren die in de buurt wonen van de Umicore-fabriek in Hoboken. "We gaan zowel de aanwezigheid van zware metalen en roetdeeltjes in het lichaam onderzoeken als het effect op de gezondheid onderzoeken", vertelt diensthoofd Elly Den Hond van het PIH. 

Volgend jaar zal het PIH 200 jongeren uit de buurt van de Umicore-fabriek in Hoboken onderzoeken op de aanwezigheid van verschillende zware metalen en roetdeeltjes in hun lichaam. "Daarvoor nemen we bloed- en urinestalen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijke effecten op de gezondheid. Daarom zullen we een aantal gezondheidsmetingen doen zoals longfunctietesten, metingen van hormonen in het bloed en neurologische testen waarbij we gaan kijken naar reactie- en concentratievermogen", vertelt diensthoofd Elly Den Hond van het PIH. 

"Dit onderzoek is uniek omdat we veel meer parameters volgen", legt Den Hond uit. "We kijken al jaren lang naar de loodblootstelling bij peuters, kleuters en lagere schoolkinderen. Lood is een gidsstof voor de andere zware metalen. Nu zullen we ook andere zware metalen zoals cadmium en arseen onderzoeken. Daarbij gaan we ook naar de aanwezige roetdeeltjes in het bloed kijken omdat zij een indicator zijn voor de blootstelling aan verkeer." 

We voeren ook gezondheidsmetingen uit zoals longfunctietesten, metingen van hormonen en neurologische testen om het effect op de gezondheid te onderzoeken

Elly Den Hond

De onderzochte jongeren zijn tussen de 14 en 15 jaar oud en krijgen nog voor het einde van het jaar een uitnodiging in de bus. "We hebben ons onderzoeksgebied gebaseerd op luchtmetingen die al plaatsvinden in het gebied. We gaan vooral kijken in windafwaartse richting. Er is overheersend een zuidwestenwind dus we kijken vooral in de richting van het noordoosten. Daar nemen we een straal van 3 kilometer. In de andere richting nemen we ook nog kleinere gebieden die aansluiten bij het onderzoeksgebied mee." 

Bekijk hieronder de volledige "Pano"-uitzending:

Videospeler inladen...

Meest gelezen