Nettarieven voor gas en elektriciteit gaan volgend jaar omhoog: gemiddeld huishouden zal 37 euro per jaar meer betalen

In 2023 gaan de nettarieven van gas en elektriciteit voor het eerst in zes jaar opnieuw omhoog. Voor elektriciteit bedraagt de stijging 2 procent ten opzichte van dit jaar, voor aardgas stijgen de tarieven met 11 procent. Op jaarbasis zou een huishouden met een gemiddeld elektriciteits- en aardgasverbruik 37 euro meer aan nettarieven moeten betalen. De voornaamste oorzaak voor die stijging is de inflatie. 

De VREG (de Vlaamse Energieregulator) heeft het toegelaten inkomen uit nettarieven voor 2023 vastgelegd. Dat zijn de inkomsten die distributienetbeheerders maximaal mogen ontvangen uit de nettarieven die ze aanrekenen aan de energieconsument. Het is de regulator die vastlegt in welke mate de netbeheerders kosten mogen doorrekenen in hun tarieven. Die tarieven worden gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van het distributienet. De VREG legt jaarlijks het toegelaten inkomen voor het volgende jaar vast. In 2023 zullen die inkomsten voor het eerst in zes jaar opnieuw toenemen.

Op jaarbasis 37 euro meer betalen

De afgelopen vijf jaar vertoonde het toegelaten inkomen voor gas en elektriciteit een dalende trend. In 2023 mogen distributienetbeheerders meer inkomsten verwerven voor het onderhoud en de aanleg van het net. Het toegelaten inkomen dat elektriciteitsdistributiebeheerders in 2023 mogen verwerven bedraagt 1,716 miljard euro, een stijging met 2 procent ten opzichte van dit jaar. Voor aardgas is dat 512 miljoen euro, een stijging met 11 procent. Een huishouden met een gemiddeld elektriciteits- en aardgasverbruik zou op jaarbasis 37 euro meer betalen: 15 euro meer voor elektriciteit en 22 euro meer voor aardgas.

Dat energiedistributiebedrijven meer toegelaten inkomsten mogen verwerven, is vooral toe te wijzen aan de inflatie. Die leidt tot hogere kosten voor de aanleg en het onderhoud van het net. Ook de toegenomen kosten voor het vervoer van aardgas en elektriciteit namen de afgelopen maanden toe. Dat speelt ook een rol in de prijsstijging. 

Inspanningen van Fluvius en de Vlaamse overheid

De Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas Fluvius zet 119 miljoen euro aan reserves in om de nettarieven in 2023 onder controle te houden. Dat hebben de Vlaamse steden en gemeenten als aandeelhouders van Fluvius beslist. Zo hoopt men de impact van de torenhoge inflatie op de distributienettarieven te temperen. De inspanning komt er bovenop het lopende besparingstraject dat bij de start van Fluvius in 2018 werd opgestart.

Ook de Vlaamse overheid hoopt door een vergoeding van 148 miljoen euro die ze aan de distributienetbeheerders wil uitkeren een deel van de kosten te compenseren. Zonder de extra inspanningen van Fluvius en de Vlaamse overheid zou het nettarief van een gemiddeld Vlaams huishouden met meer dan honderd euro gestegen zijn in 2023. Door de inspanningen wordt de stijging van die nettarieven dus enigszins beperkt. 

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zegt "ontstemd" te zijn over de stijging van de kosten. De Vlaamse overheid heeft net een financiële inspanning gedaan om de kosten te doen dalen. "Vlaanderen doet dit jaar een enorme extra financiële inspanning om ervoor te zorgen dat zijn aandeel in de factuur niet stijgt en zelfs lichtjes daalt, ik verwacht dat van alle bestuursniveaus, ook de lokale besturen via Fluvius", aldus Demir. 

Meest gelezen