Ethische bank NewB zet bankactiviteiten helemaal stop

De ethische bank ­NewB trekt de stekker uit haar bank­activiteiten. De rekeninghouders worden helemaal vergoed, maar voor de coöperanten dreigt een "significant verlies", zegt CEO Thierry Smets in De Tijd. Concreet gaat NewB een uitdoofscenario voor de bank­activiteiten volgen.

Volgens CEO Thierry Smets zullen nieuwe bankklanten zich niet meer kunnen aanmelden en zullen er ook geen nieuwe kredieten meer worden verleend. NewB zal de ongeveer 20.000 bankklanten vragen hun tegoeden over te dragen naar een andere financiële instelling. Smets beklemtoont dat NewB in staat is om alle klantentegoeden te betalen. In elk geval behoudt de bank haar licentie zolang dat nodig is. 

Smets zegt dat de instelling ook haar kredietverplichtingen kan nakomen. De kans bestaat ook dat de ­instelling - als de coöperanten hiermee ­akkoord gaan - met een andere ­licentie kredieten zal blijven verstrekken, zoals Mozzeno doet. 

Het is onduidelijk wat zal gebeuren met de beleggingsvennootschap of bevek NewB Invest, waarin klanten een kleine 50 miljoen euro hebben belegd. Beleggers kunnen voorlopig transacties blijven uitvoeren. De vierde activiteit van NewB zijn de verzekeringspolissen van een kleine 4.000 klanten. Daarvoor rijst geen probleem omdat er geen banklicentie voor nodig is. 

NewB is coöperatieve vennootschap. Het project is in 2011 van start gegaan na de financiële crisis en ook uit onvrede met de grootschalige staatssteun aan private banken tijdens die crisis.

Achter NewB staan zo'n 100.000 burgers en 349 middenveldorganisaties, zoals de Gezinsbond, de Bond Beter Leefmilieu, het ABVV, Greenpeace, Oxfam, 11.11.11, Femma en Ecopower.

NewB wilde vooral inzetten op duurzaamheid en transparantie. 

Meest gelezen