KLAAR: Kansarmoede en sociale uitsluiting

Op deze pagina vinden jullie alle explainers van KLAAR over kansarmoede en sociale uitsluiting. Waarom wordt armoede afgebeeld als een web? Wat doet armoede met een mens? En hoe kan je iemand die in armoede leeft helpen? KLAAR zorgt - in samenwerking met Welzijnszorg - voor heldere, korte filmpjes op maat van de leerlingen

Kansarmoede is het centrale thema van De Warmste Week 2022, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. Het is een onderwerp dat de samenleving beroert, ook het onderwijs. Kansarme kinderen hebben het vaak lastig op de schoolbanken. Ze zijn het slachtoffer van dalende prestaties voor rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben ze meer stress, worden ze uitgesloten of gepest en zijn ze vatbaarder voor schooluitval en het watervalsysteem. Redenen genoeg om dit thema bespreekbaar te maken op school en in de klas. Dat kan met onderstaande filmpjes. Deze sluiten nauw aan bij het bestaand lesmateriaal van Welzijnszorg: Pola

Het armoedeweb aan de buitenkant

Host Anaïs Dockx gaat in gesprek met Kris Dom, stafmedewerker educatie Welzijnszorg. Wat is armoede precies? Vanwaar de metafoor van het armoedeweb? En op welke manieren kan armoede bestreden worden?

Videospeler inladen...

Het armoedeweb aan de binnenkant

Iemand die in armoede leeft, heeft het niet gemakkelijk. Welk effect heeft zo’n leven op jou als persoonHost Anaïs Dockx gaat hierover te rade bij Rebecca, die armoede ervaren heeft.

Videospeler inladen...

De kloven die ontstaan als je in kansarmoede leeft

Door armoede ontstaat een kloof tussen mensen die in armoede leven en de rest van de samenleving. Deze kloof kunnen mensen in armoede niet op eigen kracht overbruggen. Die kloof bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Naast de structurele kloof en de gevoelskloof is er ook de kennis- en de vaardigheidskloof, maar ook de positieve krachten-kloofHost Anaïs Dockx gaat samen met Rebecca, die armoede ervaren heeft, dieper in op deze kloven.

Videospeler inladen...

Solidariteit: wat kan je zelf doen om te helpen?

Amoede moet structureel opgelost worden, maar dat betekent niet dat je als burger, als vriend, als leerkracht, als klasgenoot niets kan doen voor iemand die in armoede leeft. Mensen handelen vaak met de beste bedoelingen, maar zijn dat de juiste acties naar mensen in armoede? Host Anaïs Dockx gaat in gesprek met Kris Dom, stafmedewerker educatie Welzijnszorg en met Rebecca, die uit ervaring spreekt.

Videospeler inladen...

Nood aan meer informatie? Hier vind je meer uitleg over de activiteiten van VRT rond kansarmoede en sociale uitsluiting in het onderwijs. 

Heb je nog vragen of suggesties? Mail naar klaar@vrt.be.

Meest gelezen