Stad Antwerpen koopt tweede stuk Ferrarisbos in industrieterrein in Wilrijk

De stad Antwerpen heeft het tweede stuk bos bij transportbedrijf H. Essers in Wilrijk gekocht. De stad had in februari al een deel gekocht, maar bezit nu het volledige bos van vijf hectare groot. De afgelopen jaren kwam er veel protest rond het bos, omdat H. Essers het bos wou kappen. Het bos zal toegankelijk gemaakt worden en er komt een waterbuffer. 

In februari kocht de stad Antwerpen al 3,5 hectare van het Ferrarisbos van H. Essers in Wilrijk en doet daar nu nog eens 1,2 hectare bos bij. "Dit stuk bos hebben we overgekocht van ING. Zo kunnen we het voortbestaan van bijna vijf hectare bos garanderen", vertelt Annick De Ridder (N-VA), schepen voor Stadsontwikkeling. Het Ferrarisbos is een oud bos dat zijn naam dankt aan het feit dat het voorkwam op de historische Ferrariskaart (1771-1778). Het transportbedrijf H. Essers wou het bos kappen voor een bedrijfsuitbreiding. "Met deze aankoop bewaren we een groene boszone."

De stad heeft nog een extra stuk grond van 0,9 hectare van ING gekocht, dat grenst aan het Ferrarisbos. "Daar creëren we een ecologische waterbuffer. Er is veel wateroverlast bij bedrijven in de buurt en een waterbuffer kan overtollig water opvangen." Binnenkort zal het bos ook toegankelijk zijn voor mensen in de buurt. "Nu is dat niet het geval, maar er komen Vlonderpaden en banken. Vooral werknemers van bedrijven in de buurt zullen er vertoeven." 

In alle ontwikkelingen willen we aandacht hebben voor water en natuur en hier komt dat mooi samen
Annick De Ridder (N-VA), schepen voor Stadsontwikkeling

De plannen met het Ferrarisbos passen binnen de visie van het stadsbestuur. "In alle ontwikkelingen willen we aandacht hebben voor water en natuur en hier komt dat mooi samen." Het stadsbestuur had daarvoor een groot bedrag voorzien. "Voor het stuk van Essers en van ING hebben we telkens bijna drie miljoen euro gelegd. In totaal hebben we dus bijna zes miljoen euro voorzien voor de aankoop van het bos."

Protesten

De aankoop van het laatste stuk bos betekent ook het einde van een dossier dat al lang aansleept. "Iedereen herinnert zich de protesten nog. Het gebied stond ingekleurd als industrieterrein. Als stad namen we onze verantwoordelijkheid en hebben we het Ferrarisbos kunnen beschermen. Dat is goed nieuws voor iedereen die mee geprotesteerd heeft." 

Het bos blijft bewaard en bedrijven krijgen een mooi stukje natuur in de buurt

Annick De Ridder (N-VA), schepen voor Stadsontwikkeling

Al was het niet evident om het bos in handen te krijgen. "Zes miljoen euro is geen evident bedrag. We hebben een mooie afspraak kunnen maken met de verschillende bedrijven." De aankoop is dan ook een win-winsituatie. Het bos blijft bewaard en bedrijven krijgen minder te maken met wateroverlast en hebben een mooi stukje natuur in de buurt."

Meest gelezen