Waterstof kan in vloeibare vorm worden getransporteerd, maar dan moet het zwaar worden afgekoeld.

België lanceert "Groene Waterstof-forum" met Egypte: "Europese poort worden voor de invoer van groene waterstof"

België lanceert met enkele andere spelers een internationaal platform voor hernieuwbare waterstof. Dat heeft federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bevestigd op de klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh (COP27). Het "Global Renewable Hydrogen Forum" moet België verder op de kaart zetten als internationale speler in groene waterstof, en is bedoeld om de internationale doorbraak van groene waterstof een duwtje in de rug te geven. België stapt overigens ook in de GOWA, de "OPEC voor windenergie", want ook daar wil ons land zich verder profileren op wereldvlak. 

De overeenkomst wordt vandaag verder toegelicht. Dat gebeurt niet toevallig op Energy Day op deze COP27. België zet het initiatief op poten samen met gastland Egypte, het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (Irena) en de VN-organisatie voor Industriële Ontwikkeling (Unido). Vorige week had de Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD) de deal al kort voorgesteld samen met de Egyptische president al-Sisi. 

De premier heeft al herhaaldelijk aangegeven dat hij van groene waterstof een prioriteit wil maken in de omslag naar groene energie en dat hij België een internationale voortrekkersrol wil laten spelen. Tinne Van der Straeten gaat mee in dat verhaal. 

"Met de oprichting van het Forum en de allereerste waterstofwet versterkt België zijn positie als Europese importhub", klinkt het. Die waterstofwet werd vorige week door de federale regering goedgekeurd. "België kan de waterstofpoort naar Europa worden om de industrie koolstofvrij te maken." 

BEKIJK - "Fluxys kan de infrastructuur in België voor aardgas omvormen tot pijpleidingen voor waterstof of andere moleculen":

Videospeler inladen...

België kan de waterstofpoort naar Europa worden om de industrie koolstofvrij te maken

Tinne Van der Straeten

Om de klimaatverandering af te remmen, moeten we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen. Waterstof die geproduceerd is met groene energie, moet onze afhankelijkheid van klassieke (fossiele) brandstoffen zoals steenkool, olie en gas verminderen.

Wat gaat dit Forum concreet doen?

Europa (en andere landen) zullen veel groene waterstof invoeren vanuit landen die veel potentieel hebben voor groene energie. Het Forum moet de ontwikkeling van de markt voor hernieuwbare waterstof versnellen, evenals knelpunten blootleggen en wegwerken. Het is ook belangrijk om internationale standaarden in te voeren voor de import van hernieuwbare waterstof, klinkt het. Het gaat dan bijvoorbeeld over het transport op zee. 

Tegelijk moeten er garanties zijn dat het om groene of hernieuwbare groene waterstof gaat, en dat er niet aan greenwashing wordt gedaan (het verkopen van projecten of dingen als "groen" terwijl ze dat niet zijn, red.). Zo lopen er bijvoorbeeld al projecten met grijze waterstof 

Tinne Van der Straeten stelde het project voor op COP27.
Jesse De Meulenaere

Wat betekent dat voor de uitvoerende landen?

De uitvoerende landen zullen landen zijn met een enorm potentieel aan groene energie, zoals Afrikaanse landen waar veel zonne-energie is en/of waar er ruimte is voor windmolenparken. Verschillende landen willen zich maar wat graag profileren als potentiële leveranciers, zoals gastland Egypte, Namibië of Chili.

In het hele verhaal moeten sociale normen worden gerespecteerd, zegt Tinne Van der Straeten: "De import van groene waterstof kan zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden ten goede komen. Dit kan sociale en economische voordelen opleveren voor de exporterende landen, terwijl ook de lokale bevolking er baat bij heeft."

België legt als importerend land nadruk op de mensenrechten, land- en vrouwenrechten

Minister Tinne Van der Straeten

"België legt als importerend land de nadruk op de eerbiediging van de mensenrechten, land- en vrouwenrechten, toegang tot water en energie en fatsoenlijk werk en correcte lonen. De groene versnelling moet gepaard gaan met een sociale versnelling. Klimaatrechten bestaan niet zonder sociale rechten", benadrukt de minister. 

Vanwaar die Belgische ambitie?

België wil een heel prominente rol spelen in het hele waterstofverhaal. Ons land wil uitgroeien tot de Europese importhub voor waterstof en wil dus ook op wereldvlak een leidersrol opnemen. Ons land heeft meerdere voordelen: de havens voor de import, de centrale ligging binnen Europa, de bestaande waterstofpijpleidingen en netwerken, en de al aanwezige kennis. De ontwikkeling van de sector van hernieuwbare waterstof is al "zeer ver gevorderd" in vergelijking met andere Europese lidstaten, laat Van der Straeten weten.  

Vorige week keurde de federale regering de waterstofwet goed (...) België wil voorloper blijven met waterstof

Vorige week keurde de federale regering ook al de allereerste waterstofwet goed. Die wet gaat over de regulering van het transport van waterstof via pijpleidingen. "De Belgische waterstofsector is een van de meest geavanceerde ter wereld met een van de grootste netwerken voor waterstoftransport", luidt het. "België heeft altijd voorop gelopen op het gebied van energie en wil dit nu ook doen met de waterstoftechnologie." 

Groen staal in de Gentse haven

Vorige week besliste de regering om groen staal te gaan maken in de Gentse haven door de vervuilende steenkool als energiebron te vervangen door hernieuwbare waterstof. "De vervuilende hoogovens verdwijnen en de staalproductie en de jobs blijven. De beslissingen van vandaag zijn de oplossingen voor morgen", klinkt het. 

Kritiek 

11.11.11 vindt het goed dat Van der Straeten de mensenrechten aanhaalt, en pleit voor "een duidelijke visie en strategie, met harde garanties." Bovendien, zo zegt Kiki Berkers van 11.11.11, moet de hernieuwbare energie in de eerste plaats terechtkomen bij de lokale gemeenschappen die geen toegang hebben tot energie, niet enkel bij de Europese industrie." 

België treedt toe tot "OPEC van de windenergie"

België treedt samen acht andere landen ook toe tot de Global Offshore Wind Alliance (GOWA). "Wat OPEC is voor olie, is GOWA voor windenergie", zegt Tinne Van der Straeten daarover. België stapt in de alliantie samen met landen als Duitsland, Ierland, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Noorwegen en Colombia. De alliantie verbindt zich ertoe om het proces van windenergie op zee te versnellen en zo een antwoord te bieden op de energiecrisis. Ze willen tegen 2030 minstens 380 gigawatt aan offshore windenergie kunnen aanbieden - vergeleken met 60 gigawatt momenteel. 

Ook hier wil België zich dus profileren als een wereldspeler. "België is een van de koplopers in offshore wind en versnelt de energietransitie met een verviervoudiging van de capaciteit van windmolens op zee tegen 2040", zegt Van der Straeten.  

Drie rotaties om een auto op te laden

Wind op zee heeft een enorm potentieel omdat de windmolens almaar krachtiger worden, zegt Van der Straeten. De nieuwe grote windmolens op zee, groter dan de Eiffeltoren, hebben slechts een drietal rotaties nodig om voldoende elektriciteit te genereren om een elektrische auto op te laden. Die batterij kan een gezin een kleine week van elektriciteit voorzien (afhankelijk uiteraard van het verbruik, red.) 

Meest gelezen