Frans Timmermans had (een beetje) goed nieuws op COP27.
AFP or licensors

EU gaat beter doen dan gevraagd, met 57 procent minder uitstoot tegen 2030: "Laten zien dat het kan"

De Europese Unie is klaar om haar klimaatambities te verhogen en gaat zeker niet terugkrabbelen. Dat heeft EU-commissaris Frans Timmermans, die bevoegd is voor Klimaat, gezegd op de klimaatconferentie in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. Tegen 2030 zouden de 27 Europese landen samen niet 55 maar wel 57 procent minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Die scherpe vermindering is nodig om tegen 2050 klimaatneutraal te worden als continent, en zo de doelstelling van anderhalve graad in leven te houden. 

Terwijl er wereldwijd maar weinig animo bestaat bij veel landen om hun nationale doelen aan te scherpen, komt de Europese mededeling als een lichtpuntje. Het voorbije jaar moesten alle landen die het klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, hun klimaatambities vernieuwen om toch nog een kans te maken om de opwarming te beperken tot anderhalve graad. Maar dat is (voorlopig) amper gebeurd, waardoor we momenteel afstevenen op ongeveer 2,5 graden Celsius extra tegen 2100, wat rampzalige gevolgen zou hebben. 

Momenteel wordt de klimaatverandering al heel tastbaar bij de huidige opwarming van 1,1 graden tegenover de periode voor de grote industriële ontwikkeling. De EU is wereldwijd altijd een van de voortrekkers geweest in haar klimaatambities. 

Om tegen 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, moet er tegen 2030 al fors minder worden uitgestoten, en dat gaat lukken, zo vertelde Timmermans vanmorgen in Egypte. Meer nog, de Europese ambitie wordt een beetje opgeschaald, van 55 naar 57 procent reductie. 

"Dit is serieus werk. En er komt nog meer"

De Europese Klimaatwet en het Fitfor55-pakket, dat een hele resem maatregelen omvat om de omslag naar een groenere samenleving te maken, blijven wat ze zijn. Maar omdat alles vlot loopt, zal het dus zelfs ietsje meer zijn in de praktijk. Timmermans zal een officiële update van de Europese inspanningen (de zogenoemde NDC's of Nationally Determined Contributions) doorgeven aan de VN. 

"Laat niemand je wijsmaken, hier of elders, dat de EU op haar stappen zou terugkomen", zei Timmermans. "Wij zitten stevig op koers om alle wetgeving omtrent klimaatdoelen te finaliseren." 

Timmermans vindt het geen kleine inspanning, zo vertelde hij nog in een interview met VRT-reporter Stijn Vercruysse. "Dat is serieus werk. En er is nog meer wetgeving in de maak. Misschien kunnen we het resultaat daarmee nog ophogen." 

Timmermans hoopt hiermee een boodschap van hoop te sturen, door aan te tonen dat de anderhalve graad-doelstelling wel degelijk nog kan. "55 procent is door velen vooraf als onmogelijk bestempeld. Nu zitten we op 57. Ik hoop dat mensen daarmee moed putten uit het feit dat het mogelijk is. Ik vrees dat bij vele mensen wanhoop heerst, in de zin van 'het is toch niet meer te redden'. Wij hopen als Europese Unie te kunnen laten zien dat het wel te doen is." 

BEKIJK - VRT NWS sprak met Frans Timmermans in de wandelgangen van de klimaatconferentie:

Videospeler inladen...

Wij hopen hiermee als Europese Unie te laten zien dat het wel degelijk te doen is

Frans Timmermans, Europees Commissaris bevoegd voor Klimaat

Ngo's zijn niet onder de indruk van het nieuwe cijfer. Zij eisen dat de EU nog verder gaat. Overigens ziet het er niet naar uit dat de broodnodige vernieuwde klimaatambities wereldwijd er effectief zullen komen in Egypte. Sommigen twijfelen er zelfs aan of de doelstelling van anderhalve graad nog overeind gaat (kunnen) blijven in de slottekst. Grote vervuilers als China en India, die nog veel steenkool gebruiken, zijn niet geneigd veel verder te gaan dan wat nu op tafel ligt en wijzen naar de historische emissies van de rijke landen.

Meest gelezen